Zápis č. 2. řádné ze zasedání Zastupitelstva, ze dne 28. 2. 2019
Detaily zasedání

 
  
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

1 Zahájení

2 Prodej pozemků

3 Nová lokalita pro výstavbu RD

4 Směrnice č. 2/2019

5 Žádosti o dotace

6 Smlouva o budoucí smlouvě - věcné břemeno

7 Různé