Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva, ze dne 8. 8. 2019
Detaily zasedání

 
  
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

1 Úvod

2 Kotlíková dotace

3 Prodej pozemků

4 Finanční dar Římskokatolické farnosti Moravský Kočov na kostel

5 Různé

6 Diskuse