Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č. 4 ze dne 8. 8. 2019
Detaily zasedání

 
   tisknout pouze vybrané
1a/4/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje program 4. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 8.8.2019.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
1b/4/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce: Hanu Kovačíkovou a Ladislava Kvasničáka.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
1c/4/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje zápis ze 3. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 14.5.2019 bez výhrad.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
2/4/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje podání žádosti o podporu výměny nevyhovujících kotlů na základě Výzvy č. 1/2019 Státního fondu životního prostředí ČR podle přílohy zápisu.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
3/4/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1434/1 dílu g) o velikosti 2 m2.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
4/4/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje Finanční dar Římskokatolické farnosti Moravský Kočov ve výši 30.000,- Kč na opravu kostela sv. Michala v obci.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo, či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí rozpočtové úpravy č. 6/2019 - 12/2019, změny rozpisu rozpočtu č. 2/2019 a 3/2019.
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí fakturaci nad 50 tisíc korun podle přílohy tohoto bodu.
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí schválené materiály Mikroregionu Slezská Harta - Závěrečný účet za rok 2018 podle příloh.
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí zápis z kontroly finančního výboru obce ze dne 29.4.2019.