Zápis č. 22 ze zasedání Zastupitelstva, ze dne 24. 8. 2021
Detaily zasedání

 
  
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

1 Zahájení

2 Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 20 a 21

3 Informace o činnosti

4 Vyloučení vybraného dodavatele z veřejné zakázky Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů

5 Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na zakázku Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů

6 Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.2.2021.

7 Diskuze

8 Závěr