Pozvánka na zasedání č. 5 Zastupitelstva, dne 24. 10. 2019 čas: 17:00, místo: v Kulturním domě

  
Program jednání: