Profil zastupitele

Ing. Jiří Štěrba

radní

mandát na období: 2018 - 2022
za politickou stranu: bez politické příslušnosti