Profil zastupitele

Mgr. Marta Husičková

starosta

mandát na období: 2018 - 2022
za politickou stranu: Občanská demokratická strana