Projekt UZOb

V současnosti aplikaci využívá 75 obcí, 1183 zastupitelů a veřejnost.Projekt UZOb (Usnesení Zastupitelstva a Rady Obce) je cestou k elektronizaci práce zastupitelů, které ve většině obcí probíhají doposud s využitím statických textových editorů. Aplikace řeší co možná nejefektivnější využití (předávání, uveřejňování, vyhledávání) informací zainteresovaným skupinám (zastupitelům, občanům, zapisovatelům). Konkrétní (vzorové výstupy) z aplikace byly ověřeny Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR.

Výsledná usnesení jsou zde k dispozici veřejně zastupitelům a občanům v uživatelsky příjemné a navíc efektivně využitelné podobě (tj. je možno si kdykoli jednoduše vyhledat požadované pouze na základě klíčového slova).


Aplikaci ocení zastupitelé, kteří se z jednoho místa (kdykoli a odkudkoli) dostanou ke všem potřebným informacím pro svou práci.

Aplikace zahrnuje celý cyklus práce zastupitele. Příjem podkladů (vč. příloh) k pracovní poradě, Pozvánky, Zápisu a ve výsledku Výpisu usnesení z jednání. Zároveň je možno zaznamenávat údaje o jmenném hlasování, aj.

Aplikaci ocení zapisovatelé, kterým je značně eliminována práce při vytváření veškeré dokumentace kolem zasedání.

Aplikaci ocení občané, kteří mají možnost v uživatelsky příjemné a efektivní podobě procházet/fultextově vyhledávat jednotlivá usnesení.

Vše je řešeno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.

Leták - informace o aplikaci

10 důvodů proč o aplikaci přemýšlet

Reference našich uživatelů

Ing. Luboš Maršálek, MBA (místostarosta Města Potštát / funkce zapisovatele a čtenáře)

Mým úkolem je příprava materiálů pro jednání zastupitelstva. Dříve jsem se potýkal s pracným vytvářením dokumentů i nepohodlnou archivací zápisů. Aplikace mě zaujala svou logikou i přívětivým uživatelským komfortem. Dnes mám vše v elektronické podobě k dispozici všude, kde potřebuji. Samotný proces přípravy oceňuje i naše zapisovatelka, která kontinuálně přechází do tvorby zápisu a výpisu usnesení. Velmi praktické je pro ostatní mé kolegy zasílání všech materiálů, vč. příloh, v elektronické podobě.


Ing. Martina Hladišová (referent OÚ Horka nad Moravou / funkce zapisovatele)

Aplikaci používám již rok a za tu dobu jsem si na ni zvykla natolik, že bych bez ní již tvořit agendu zastupitelů nechtěla. Samotná práce se mi odhadem zrychlila dvojnásobně.Ing. Petr Hlobil (starosta Obce Kostelec u Holešova / funkce zapisovatele a čtenáře)

Aplikaci jsme si pořídili, abychom mohli efektivním a moderním způsobem poskytnout materiály ze zasedání jak občanům, tak zastupitelům. Tento způsob zveřejňování je svou komplexností informací opravdu velmi přínosný.Mgr. Vojtěch Kohoutek (asistent starosty a tajemníka Obce Štěpánov / funkce zapisovatele a čtenáře)

Podobnou aplikaci jsme již "museli" začít využívat. Agenda spojená s radou a zastupitelstvem, kterou jsme do součastnosti vedli pouze v papírové podobě, již byla velmi časově náročná. Jako další faktor rozhodnutí byly i finance. Samotný tisk materiálů mnohonásobně převyšuje finanční nároky na aplikaci. S aplikací jsme velmi spokojeni.Myslíte si, že je tato aplikace pro Vaši práci užitečná? Pokud ano, doporučte ji dále.
Za doporučení, které prokazatelně a zároveň v rozumné době povede k přímému prodeji aplikace, Vás odměníme částkou 2500,- Kč. Více na obchod@uzob.cz.