Aplikace UZOb

V současnosti aplikaci využívá 100 obcí, 1594 zastupitelů a veřejnost.Aplikace UZOb (Usnesení Zastupitelstva a Rady Obce) je cestou k elektronizaci práce zastupitelů a zapisovatelů, které ve většině obcí probíhají doposud s využitím statických textových editorů. Aplikace řeší co možná nejefektivnější využití (předávání, uveřejňování, vyhledávání) informací zainteresovaným skupinám (zastupitelům, občanům, zapisovatelům). Konkrétní (vzorové výstupy) z aplikace byly ověřeny Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR.

Výsledná usnesení jsou zde k dispozici veřejně zastupitelům a občanům v uživatelsky příjemné a navíc efektivně využitelné podobě (tj. je možno si kdykoli jednoduše vyhledat požadované pouze na základě klíčového slova).

Aplikaci ocení zastupitelé, kteří se z jednoho místa (kdykoli a odkudkoli) dostanou ke všem potřebným informacím pro svou práci.

Aplikace zahrnuje celý cyklus práce zastupitele. Příjem podkladů (vč. příloh) k jednání zastupitelstva či rady, Pozvánky, Zápisu a ve výsledku Výpisu usnesení z jednání. Zároveň je možno zaznamenávat údaje o jmenném hlasování, aj.


Aplikaci ocení zapisovatelé, kterým je značně eliminována práce při vytváření veškeré dokumentace kolem zasedání.

Aplikaci ocení občané, kteří mají možnost v uživatelsky příjemné a efektivní podobě procházet/fulltextově vyhledávat jednotlivá usnesení.

Vše je řešeno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.

Leták - informace o aplikaci

10 důvodů proč o aplikaci přemýšlet


Aplikace byla vytvořena v roce 2014. Soustavný rozvoj aplikace má za výsledek stále narůstající počet spokojených zákazníků.

Reference našich uživatelů

Bc. Jaroslav Mrázek (tajemník OÚ Obce Ruda nad Moravou / funkce zapisovatele)

Mám na starosti celý proces agendy zasedání a to jak zastupitelsto tak radu. Aplikace mě oslovila hned při úvodní prezentaci. Oceňuji zvláště to, že mám nyní vše po ruce, tedy všude, kde mám počítač s internetem. Texty se následně překlopí i do části zápis, takže mám jistotu (a logicky velké usnadnění), že se mi neztratí a použijí tak, jak byly připravené.Antonín Říkovský (starosta obce Rataje / funkce zapisovatele a čtenáře)

Nebyl jsem zastáncem bezhlavé modernizace, zde však uznávám, že těch materiálů, které byly častokráte vytištěny bylo opravdu hodně a to v podstatě pouze na jedno využití. S materiály se nyní zastupitelé seznámí doma v aplikaci. Práce je intuitivní a nebylo potřeba žádného speciálního školení. Nyní mi pro samotné zasedání stačí z aplikace vytištěný rámcový přehled zasedání. Mladší kolegové si je zobrazují rovnou na mobilech. Pokud již máme nějaké technické problémy, helpdesk pracuje velmi flexibilně.Ing. Vladislav Petrovič (tajemník MěÚ Nové Město pod Smrkem / funkce zapisovatele)

Dříve jsme museli na zasedání zastupitelstva připravovat z podkladových materiálů prezentaci, která se všem zúčastněným promítala. Nyní tato práce odpadla, vše zobrazujeme rovnou z aplikace.Mgr. Leoš Sekanina (zastupitel obce Světlá Hora / funkce čtenáře)

Před využíváním systému UZOb jsme materiály dostávali od radnice v papírové podobě, později aktualizace prostřednictvím e-mailu. Bylo to náročné na organizaci, navíc zbytečné stohy papíru, později zmatky s nedoručenými maily apod. Nyní je vše "v poho". Každý oprávněný může nakouknout, vše je po ruce. Minulý týden jsem byl na dovolené a přesto jsem vše měl k dispozici. Co více si přát?! Jistě, zpočátku více práce pro zaměstnance obce, ale myslím, že po roce užívání jsme se již zaběhli, "mouchy vychytali" a vše je v pořádku. Za sebe doporučuji.Ing. Luboš Maršálek, MBA (místostarosta Města Potštát / funkce zapisovatele a čtenáře)

Mým úkolem je příprava materiálů pro jednání zastupitelstva. Dříve jsem se potýkal s pracným vytvářením dokumentů i nepohodlnou archivací zápisů. Aplikace mě zaujala svou logikou i přívětivým uživatelským komfortem. Dnes mám vše v elektronické podobě k dispozici všude, kde potřebuji. Samotný proces přípravy oceňuje i naše zapisovatelka, která kontinuálně přechází do tvorby zápisu a výpisu usnesení. Velmi praktické je pro ostatní mé kolegy zasílání všech materiálů, vč. příloh, v elektronické podobě.


Ing. Martina Hladišová (referent OÚ Horka nad Moravou / funkce zapisovatele)

Aplikaci používám již rok a za tu dobu jsem si na ni zvykla natolik, že bych bez ní již tvořit agendu zastupitelů nechtěla. Samotná práce se mi odhadem zrychlila dvojnásobně.Ing. Petr Hlobil (starosta Obce Kostelec u Holešova / funkce zapisovatele a čtenáře)

Aplikaci jsme si pořídili, abychom mohli efektivním a moderním způsobem poskytnout materiály ze zasedání jak občanům, tak zastupitelům. Tento způsob zveřejňování je svou komplexností informací opravdu velmi přínosný.Mgr. Vojtěch Kohoutek (asistent starosty a tajemníka Obce Štěpánov / funkce zapisovatele a čtenáře)

Podobnou aplikaci jsme již "museli" začít využívat. Agenda spojená s radou a zastupitelstvem, kterou jsme do součastnosti vedli pouze v papírové podobě, již byla velmi časově náročná. Jako další faktor rozhodnutí byly i finance. Samotný tisk materiálů mnohonásobně převyšuje finanční nároky na aplikaci. S aplikací jsme velmi spokojeni.Myslíte si, že je tato aplikace pro Vaši práci užitečná? Pokud ano, doporučte ji dále.
Za doporučení, které prokazatelně a zároveň v rozumné době povede k přímému prodeji aplikace, Vás odměníme částkou 2500,- Kč. Více na obchod@uzob.cz.