Usnesení ze schůze č. 10 Rady, ze dne 6. 5. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
10RO/20/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání RO.

 1. Program jednání RO.
 2. Dotace Agrofert SDH Bělkovice-Lašťany.
 3. Dohoda o spádovosti ZŠ Bělkovice-Lašťany.
 4. Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka Lašťany.
 5. Omezení odběru vody z obecního vodovodu.
 6. Úkoly pro ředitele ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany.
 7. Jmenování komisí pro veřejné zakázky.
 8. Program zastupitelstva obce č. 2/2020.
5 / 0 / 0
10RO/20/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání RO.

 1. Program jednání RO.
 2. Dotace Agrofert SDH Bělkovice-Lašťany.
 3. Dohoda o spádovosti ZŠ Bělkovice-Lašťany.
 4. Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka Lašťany.
 5. Omezení odběru vody z obecního vodovodu.
 6. Úkoly pro ředitele ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany.
 7. Jmenování komisí pro veřejné zakázky.
 8. Program zastupitelstva obce č. 2/2020.
10RO/20/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podat žádost o dotaci z nadace AGROFERT na nákup věcného vybavení pro JSDH obce ve výši 79 000,-Kč, částka dotace ve výši 42 000,-Kč.

5 / 0 / 0
10RO/20/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podat žádost o dotaci z nadace AGROFERT na nákup věcného vybavení pro JSDH obce ve výši 79 000,-Kč, částka dotace ve výši 42 000,-Kč.

10RO/20/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi obcí Dolany a obcí Bělkovice-Lašťany s uvedením spádové školy pro II. stupeň Základní a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvkové organizace IČ: 709 83 259 - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
10RO/20/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi obcí Dolany a obcí Bělkovice-Lašťany s uvedením spádové školy pro II. stupeň Základní a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvkové organizace IČ: 709 83 259 - viz příloha č. 1.

10RO/20/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojky plynovodu v pozemku parc. č. 594 v k.ú. Lašťany pro připojení novostavby RD na pozemku parc. č. 592/4 v k.ú. Lašťany, dle zpracovaného projektu M.Málkové 05/2018 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

5 / 0 / 0
10RO/20/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojky plynovodu v pozemku parc. č. 594 v k.ú. Lašťany pro připojení novostavby RD na pozemku parc. č. 592/4 v k.ú. Lašťany, dle zpracovaného projektu M.Málkové 05/2018 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

10RO/20/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce schválit zákaz čerpání pitné vody a její použití z vodovodního řadu pro potřeby napouštění bazénů, umývání aut a zalévání zahrad s upozorněním o dohledání porušování zákazu čerpání.

5 / 0 / 0
10RO/20/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce schválit zákaz čerpání pitné vody a její použití z vodovodního řadu pro potřeby napouštění bazénů, umývání aut a zalévání zahrad s upozorněním o dohledání porušování zákazu čerpání.

10RO/20/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany žádá ředitele Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. o doložení následujících dokladů:

- doklady prokazující čerpání rozpočtu příspěvkové organizace za rok 2019 dle závazných ukazatelů zastupitelstva obce schválených usnesením č. 7/2018 (doklady prokazující čerpání položek rozpočtu příspěvkové organizace schváleného obcí), 

- rozpisu pracovní doby pedagogických a nepedagogických pracovníků Základní školy (1-5 stupeň),

- informaci o počtu dětí v jednotlivých třídách, které nastoupí do Základní školy dne 25. 5. 2020 na základě závazných přihlášek,

do termínu 13.05.2020 do 14:00 hodin na Obecní úřad Bělkovice-Lašťany.

5 / 0 / 0
10RO/20/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany žádá ředitele Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. o doložení následujících dokladů:

- doklady prokazující čerpání rozpočtu příspěvkové organizace za rok 2019 dle závazných ukazatelů zastupitelstva obce schválených usnesením č. 7/2018 (doklady prokazující čerpání položek rozpočtu příspěvkové organizace schváleného obcí), 

- rozpisu pracovní doby pedagogických a nepedagogických pracovníků Základní školy (1-5 stupeň),

- informaci o počtu dětí v jednotlivých třídách, které nastoupí do Základní školy dne 25. 5. 2020 na základě závazných přihlášek,

do termínu 13.05.2020 do 14:00 hodin na Obecní úřad Bělkovice-Lašťany.

10RO/20/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 3.

5 / 0 / 0
10RO/20/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 3.

10RO/20/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce - viz příloha č. 4.

5 / 0 / 0
10RO/20/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce - viz příloha č. 4.