Usnesení ze schůze č. 8 Rady, ze dne 8. 4. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
8RO/20/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Nákup zdravotnického materiálu formou daru.
 3. Nákup ochranných prostředků pro občany obce.
 4. Darovací smlouva na předání věcného daru slavnostních krojů Ježíškových matiček v Lašťanech.
 5. Pronájem kopírovacích a tiskařských strojů pro obec.
 6. Nabídky na pronájem KIOSKU.
 7. Uložení úkolů řediteli Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o.   
 8. Žádost o dar od Klubu bechtěreviků.
 9. Sazebník odměn od Asekol.
 10. Zadávací podmínky Ministerstva financí v rámci centrálního zadávání.
5 / 0 / 0
8RO/20/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Nákup zdravotnického materiálu formou daru.
 3. Nákup ochranných prostředků pro občany obce.
 4. Darovací smlouva na předání věcného daru slavnostních krojů Ježíškových matiček v Lašťanech.
 5. Pronájem kopírovacích a tiskařských strojů pro obec.
 6. Nabídky na pronájem KIOSKU.
 7. Uložení úkolů řediteli Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o.   
 8. Žádost o dar od Klubu bechtěreviků.
 9. Sazebník odměn od Asekol.
 10. Zadávací podmínky Ministerstva financí v rámci centrálního zadávání.
8RO/20/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít darovací smlouvu na přijetí 90 respirátorů typu KN 95 v souvislosti šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 od Statutárního města Olomouc IČ: 002 99 308 a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
8RO/20/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít darovací smlouvu na přijetí 90 respirátorů typu KN 95 v souvislosti šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 od Statutárního města Olomouc IČ: 002 99 308 a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy - viz příloha č. 1.

8RO/20/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany pověřuje starostu obce organizací a nákupem roušek a materiálu pro občany obce a nákupem hmotného daru pro záchranné složky ISZ na Litovelsku a Uničovsku do 5 000,- Kč, a to po dobu trvání nouzového stavu s maximálním finanční alokací z rozpočtu obce ve výši 45 000,-Kč.

5 / 0 / 0
8RO/20/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany pověřuje starostu obce organizací a nákupem roušek a materiálu pro občany obce a nákupem hmotného daru pro záchranné složky ISZ na Litovelsku a Uničovsku do 5 000,- Kč, a to po dobu trvání nouzového stavu s maximálním finanční alokací z rozpočtu obce ve výši 45 000,-Kč.

8RO/20/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na předání věcného daru, a to slavnostních krojů Lašťanských Ježíškových matiček od paní E*** K***, Bělkovice-Lašťany *** a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy - viz příloha č. 2.

5 / 0 / 0
8RO/20/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na předání věcného daru, a to slavnostních krojů Lašťanských Ježíškových matiček od paní E*** K***, Bělkovice-Lašťany *** a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy - viz příloha č. 2.

8RO/20/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na pronájem 3 multifunkčních kopírovacích strojů  a schvaluje uzavření 3 smluv na pronájem a poskytování služeb s Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. IČ: 00176150 , a to na pronájem a poskytování služeb a) multifunkčního kopírovacího stroje bizhub C258 (obecní úřad, č. sml. 14617823) za cenu 712,50 Kč bez DPH/měsíc, b) multifunkčního kopírovacího stroje bizhub C258 (knihovna, č. sml. 14617824) za cenu 712,50 Kč bez DPH/měsíc a c) multifunkčního kopírovacího stroje bizhub C5020 (obecní úřad pokladna, č. sml. 14617822) za cenu 280 Kč bez DPH/měsíc, vše po dobu 60 měsíců a pověřuje starostu obce podpisy smluv - viz příloha č. 3 a), b), c).  

5 / 0 / 0
8RO/20/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na pronájem 3 multifunkčních kopírovacích strojů  a schvaluje uzavření 3 smluv na pronájem a poskytování služeb s Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. IČ: 00176150 , a to na pronájem a poskytování služeb a) multifunkčního kopírovacího stroje bizhub C258 (obecní úřad, č. sml. 14617823) za cenu 712,50 Kč bez DPH/měsíc, b) multifunkčního kopírovacího stroje bizhub C258 (knihovna, č. sml. 14617824) za cenu 712,50 Kč bez DPH/měsíc a c) multifunkčního kopírovacího stroje bizhub C5020 (obecní úřad pokladna, č. sml. 14617822) za cenu 280 Kč bez DPH/měsíc, vše po dobu 60 měsíců a pověřuje starostu obce podpisy smluv - viz příloha č. 3 a), b), c).  

8RO/20/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání po dobu 3 let společnosti Shake marketing s.r.o., IČ: 034 50 031 za cenu 105 000,-Kč/1 rok včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy - viz příloha č. 4. Podmínky pronájmu budou specifikovány v nájemní smlouvě, a to dle vyhlášeného záměru obce.

4 / 0 / 1
8RO/20/6 4 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání po dobu 3 let společnosti Shake marketing s.r.o., IČ: 034 50 031 za cenu 105 000,-Kč/1 rok včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy - viz příloha č. 4. Podmínky pronájmu budou specifikovány v nájemní smlouvě, a to dle vyhlášeného záměru obce.

8RO/20/7a

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu o výsledku auditu na GDPR a ukládá řediteli Základní a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. doložit výkaz poskytovaných služeb poskytovaných na základě Smlouvy s pověřencem GDPR uzavřené mezi příspěvkovou organizací a pověřencem GDPR pro příspěvkovou organizaci. Výkaz služeb bude doložen za rok 2019, 2020, a to za jednotlivé měsíce, kdy bylo pověřencem ze strany ZŠ plněno. Požadované výkazy předloží ředitel radě obce do 15.05.2020 včetně.

5 / 0 / 0
8RO/20/7a 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu o výsledku auditu na GDPR a ukládá řediteli Základní a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. doložit výkaz poskytovaných služeb poskytovaných na základě Smlouvy s pověřencem GDPR uzavřené mezi příspěvkovou organizací a pověřencem GDPR pro příspěvkovou organizaci. Výkaz služeb bude doložen za rok 2019, 2020, a to za jednotlivé měsíce, kdy bylo pověřencem ze strany ZŠ plněno. Požadované výkazy předloží ředitel radě obce do 15.05.2020 včetně.

8RO/20/7b

Rada obce Bělkovice-Lašťany ukládá řediteli Základní a Mateřské školy p.o. vyklidit půdu školní budovy v Bělkovicích č.p. 90 do termínu 26.04.2020, tak aby zde mohla být provedena oprava zvoničky.    

5 / 0 / 0
8RO/20/7b 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany ukládá řediteli Základní a Mateřské školy p.o. vyklidit půdu školní budovy v Bělkovicích č.p. 90 do termínu 26.04.2020, tak aby zde mohla být provedena oprava zvoničky.    

8RO/20/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu bechtěreviků ČR, z.s. IČ: 005 50 477 v zastoupení pí. N. Zubalové pro Olomoucký kraj ve výši 1 000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

5 / 0 / 0
8RO/20/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu bechtěreviků ČR, z.s. IČ: 005 50 477 v zastoupení pí. N. Zubalové pro Olomoucký kraj ve výši 1 000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

8RO/20/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí přílohu č. 3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze sběrného dvora od ASEKOL a.s. s uvedením bez odměn - viz příloha č. 6.

5 / 0 / 0
8RO/20/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí přílohu č. 3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze sběrného dvora od ASEKOL a.s. s uvedením bez odměn - viz příloha č. 6.

8RO/20/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadávací podmínky v rámci centralizovaného zadávání Ministerstva financí, kde obec Bělkovice-Lašťany bude nakupovat 6 kusů monitorů - viz příloha č. 7.

5 / 0 / 0
8RO/20/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadávací podmínky v rámci centralizovaného zadávání Ministerstva financí, kde obec Bělkovice-Lašťany bude nakupovat 6 kusů monitorů - viz příloha č. 7.