Usnesení ze schůze č. 5 Rady, ze dne 11. 3. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
5RO/20/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Smlouva s Českomoravský štěrk a.s.
 3. Reaudit GDPR u ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.
 4. Podpora provozu Linky bezpečí s.r.o.
 5. Smlouva o centralizovaném zadání.
 6. Odprodej zahradního malotraktoru VARI.
 7. Nákup kabiny na sekací traktor STARJET.
 8. Smlouva o zřízení VB v pozemcích parc. č. 339/1 a 267/1 vše v k.ú. Lašťany.
 9. Zpráva o činnosti jednotky SDH Bělkovice-Lašťany.
 10. Informace o akci "Ukliďme Česko".
5 / 0 / 0
5RO/20/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Smlouva s Českomoravský štěrk a.s.
 3. Reaudit GDPR u ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.
 4. Podpora provozu Linky bezpečí s.r.o.
 5. Smlouva o centralizovaném zadání.
 6. Odprodej zahradního malotraktoru VARI.
 7. Nákup kabiny na sekací traktor STARJET.
 8. Smlouva o zřízení VB v pozemcích parc. č. 339/1 a 267/1 vše v k.ú. Lašťany.
 9. Zpráva o činnosti jednotky SDH Bělkovice-Lašťany.
 10. Informace o akci "Ukliďme Česko".
5RO/20/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1501934094 s Českomoravský štěrk a.s., IČ: 25502247 v zastoupení Českomoravský cement a.s., IČ: 26209578 na nákup kameniva ze Závodu Bělkovice (kamenolom) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
5RO/20/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1501934094 s Českomoravský štěrk a.s., IČ: 25502247 v zastoupení Českomoravský cement a.s., IČ: 26209578 na nákup kameniva ze Závodu Bělkovice (kamenolom) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

5RO/20/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu o výsledku a průběhu auditu GDPR u ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. kontrolním orgánem 2K Consulting s.r.o., IČ: 294 51 990 a doporučuje projednat závěry z auditu příspěvkové organizace po doložení chybějících dokladů a dalším vyhodnocení.

5 / 0 / 0
5RO/20/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu o výsledku a průběhu auditu GDPR u ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. kontrolním orgánem 2K Consulting s.r.o., IČ: 294 51 990 a doporučuje projednat závěry z auditu příspěvkové organizace po doložení chybějících dokladů a dalším vyhodnocení.

5RO/20/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje finanční příspěvek organizaci Linka bezpečí, z.s. 

5 / 0 / 0
5RO/20/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje finanční příspěvek organizaci Linka bezpečí, z.s. 

5RO/20/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání s Ministerstvem financí ČR č.j.: MF-6195/2020/6601-77 za účelem společného nákupu ICT komodit (monitorů) pro potřeby obce a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příl. č.2.

5 / 0 / 0
5RO/20/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání s Ministerstvem financí ČR č.j.: MF-6195/2020/6601-77 za účelem společného nákupu ICT komodit (monitorů) pro potřeby obce a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příl. č.2.

5RO/20/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej zahradního malotraktoru VARI typ. DSK 317.1/S z roku 2012 včetně příslušenství společnosti SITTA K+M s.r.o. IČ: 646 13 003 za cenu 25.450,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce zajistit prodej movitého majetku a jeho vyřazení z evidence.

5 / 0 / 0
5RO/20/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej zahradního malotraktoru VARI typ. DSK 317.1/S z roku 2012 včetně příslušenství společnosti SITTA K+M s.r.o. IČ: 646 13 003 za cenu 25.450,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce zajistit prodej movitého majetku a jeho vyřazení z evidence.

5RO/20/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje nákup kabiny pro žací traktor starjet pro využití v zimních měsících od společnosti SITTA K+M s.r.o. IČ: 646 13 003 za cenu 25.450,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním kabiny.

5 / 0 / 0
5RO/20/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje nákup kabiny pro žací traktor starjet pro využití v zimních měsících od společnosti SITTA K+M s.r.o. IČ: 646 13 003 za cenu 25.450,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním kabiny.

5RO/20/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035, v zastoupení ELMO-SA, spol. s.r.o. IČ: 479 77 001, pro uložení NNk v pozemcích parc.č. 339/1 a 267/1 vše v k.ú. Lašťany za cenu 2.000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.

5 / 0 / 0
5RO/20/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035, v zastoupení ELMO-SA, spol. s.r.o. IČ: 479 77 001, pro uložení NNk v pozemcích parc.č. 339/1 a 267/1 vše v k.ú. Lašťany za cenu 2.000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.

5RO/20/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace velitele jednotky SDH Bělkovice-Lašťany o činnosti jednotky za rok 2019.

5 / 0 / 0
5RO/20/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace velitele jednotky SDH Bělkovice-Lašťany o činnosti jednotky za rok 2019.

5RO/20/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o zrušení akce "Ukliďme Česko" z důvodu platnosti nouzového stavu v ČR.

5 / 0 / 0
5RO/20/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o zrušení akce "Ukliďme Česko" z důvodu platnosti nouzového stavu v ČR.