Usnesení ze schůze č. 3 Rady, ze dne 12. 2. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
3RO/20/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednáná rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Nabídka na vybavení kancelářským nábytkem v části knihovny v budově č.p. 248.

3. Pracovní řád obce Bělkovice-Lašťany.

4. Podání žádosti o dotaci na zavlažování hřiště na Olomoucký kraj.

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

    č. IV-12-8018194.

6. Dar mobilnímu hospici - Nejste sami.

7. Komise pro hodnocení veřejných zakázek.

8. Provedení aukce na nákup plynu na další období.

9. Program zastupitelstva obce dne 26.2.2020.

3 / 0 / 0
3RO/20/1 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednáná rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Nabídka na vybavení kancelářským nábytkem v části knihovny v budově č.p. 248.

3. Pracovní řád obce Bělkovice-Lašťany.

4. Podání žádosti o dotaci na zavlažování hřiště na Olomoucký kraj.

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

    č. IV-12-8018194.

6. Dar mobilnímu hospici - Nejste sami.

7. Komise pro hodnocení veřejných zakázek.

8. Provedení aukce na nákup plynu na další období.

9. Program zastupitelstva obce dne 26.2.2020.

3RO/20/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na realizaci kancelářského vybavení (recepce, šatna, stůl pro pc) v budově č.p. 248 část knihovna a schvaluje dodáním materiálu, provedením stolářských a montážních prací pana L. Orleta, IČ: 462 66 526 za cenu 54.170,- Kč bez DPH.

3 / 0 / 0
3RO/20/2 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na realizaci kancelářského vybavení (recepce, šatna, stůl pro pc) v budově č.p. 248 část knihovna a schvaluje dodáním materiálu, provedením stolářských a montážních prací pana L. Orleta, IČ: 462 66 526 za cenu 54.170,- Kč bez DPH.

3RO/20/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje pracovní řád obce - viz příloha č. 1.

3 / 0 / 0
3RO/20/3 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje pracovní řád obce - viz příloha č. 1.

3RO/20/4a

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 2020 na akci: "Nový systém zemního zavlažování travnaté plochy hřiště v Bělkovicích-Lašťanech."

3 / 0 / 0
3RO/20/4a 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 2020 na akci: "Nový systém zemního zavlažování travnaté plochy hřiště v Bělkovicích-Lašťanech."

3RO/20/4b

Rada obce Bělkovice-Lašťany deklaruje , že si ponechá v majetku obce po dobu 10 let realizovaný závazek vybudovaného zavlažovacího systému fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 334 v k.ú. Lašťany, který bude finančně podpořen Olomouckým krajem.

3 / 0 / 0
3RO/20/4b 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany deklaruje , že si ponechá v majetku obce po dobu 10 let realizovaný závazek vybudovaného zavlažovacího systému fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 334 v k.ú. Lašťany, který bude finančně podpořen Olomouckým krajem.

3RO/20/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018194 mezi ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení EL-MOSA spol. s r.o. IČ: 479 77 001 (Budoucí oprávněný) a obcí Bělkovice-Lašťany (Budoucí povinný) na umístěním kabelového vedení v pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 2.     

3 / 0 / 0
3RO/20/5 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018194 mezi ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení EL-MOSA spol. s r.o. IČ: 479 77 001 (Budoucí oprávněný) a obcí Bělkovice-Lašťany (Budoucí povinný) na umístěním kabelového vedení v pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 2.     

3RO/20/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu obce pro nestátní zdravotnické zařízení, neziskovou organizaci Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. IČ 048 71 243 - viz příloha č. 3.

3 / 0 / 0
3RO/20/6 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu obce pro nestátní zdravotnické zařízení, neziskovou organizaci Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. IČ 048 71 243 - viz příloha č. 3.

3RO/20/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 4.

3 / 0 / 0
3RO/20/7 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 4.

3RO/20/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy na zprostředkování aukce na zemní plyn na období od 1/2 roku 2021 do 31.12.2022 se společností ENTERplex, s.r.o. IČ: 290 55 601 - viz. příloha č. 5.

3 / 0 / 0
3RO/20/8 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy na zprostředkování aukce na zemní plyn na období od 1/2 roku 2021 do 31.12.2022 se společností ENTERplex, s.r.o. IČ: 290 55 601 - viz. příloha č. 5.

3RO/20/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce č. 1/2020 - viz příloha č. 6.

3 / 0 / 0
3RO/20/9 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce č. 1/2020 - viz příloha č. 6.