Usnesení ze schůze č. 2 Rady, ze dne 29. 1. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
2RO/20/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Platový výměr ředitele p.o.

3. Projednání návrhu nové smlouvy s SK Bělkovice-Lašťany.

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8016973/1 Bělkovice-Lašťany, Lašťany p.č. 412/9 - NNK. 

5. Návrh SDH na údržbu areálu v "Akátí" za cenu 50 000,-Kč.

6. Žádost o dotaci na Olomoucký kraj na věcné vybavení JSDH obce.

7. Žádost o dar z rozpočtu obce pro P.A.K.O., Příležitostná Asociace Kulturního Obrození, z.s.

8. Dodatek č. 2 k SOD na akci "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany".

4 / 0 / 0
2RO/20/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Platový výměr ředitele p.o.

3. Projednání návrhu nové smlouvy s SK Bělkovice-Lašťany.

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8016973/1 Bělkovice-Lašťany, Lašťany p.č. 412/9 - NNK. 

5. Návrh SDH na údržbu areálu v "Akátí" za cenu 50 000,-Kč.

6. Žádost o dotaci na Olomoucký kraj na věcné vybavení JSDH obce.

7. Žádost o dar z rozpočtu obce pro P.A.K.O., Příležitostná Asociace Kulturního Obrození, z.s.

8. Dodatek č. 2 k SOD na akci "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany".

2RO/20/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje platový výměr ředitele Základní a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o., a to bez osobního příplatku. 

4 / 0 / 0
2RO/20/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje platový výměr ředitele Základní a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o., a to bez osobního příplatku. 

2RO/20/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016973/1 Bělkovice-Lašťany, Lašťany p.č. 412/9 - NNK mezi ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení ELPREMONT elektromontáže s.r.o. IČ: 268 71 891 a obcí Bělkovice-Lašťany na uložení distribuční soustavy a kabelů NNk v pozemku parc. č. 499 v k.ú. Lašťany za cenu 1000,-Kč  - viz příloha č. 1.    

3 / 0 / 1
2RO/20/3 3 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016973/1 Bělkovice-Lašťany, Lašťany p.č. 412/9 - NNK mezi ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení ELPREMONT elektromontáže s.r.o. IČ: 268 71 891 a obcí Bělkovice-Lašťany na uložení distribuční soustavy a kabelů NNk v pozemku parc. č. 499 v k.ú. Lašťany za cenu 1000,-Kč  - viz příloha č. 1.    

2RO/20/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 50 000,-Kč pro SDH Bělkovice-Lašťany za údržbu areálu v akátí, a to vzhledem k tomu, že údržbu bude nadále zajišťovat obec v rámci svých možností.

4 / 0 / 0
2RO/20/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 50 000,-Kč pro SDH Bělkovice-Lašťany za údržbu areálu v akátí, a to vzhledem k tomu, že údržbu bude nadále zajišťovat obec v rámci svých možností.

2RO/20/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci s tím, že potřebné finanční prostředky na kofinancování dotace z Olomouckého kraje budou projednány v rámci přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce pro SDH v roce 2020. 

4 / 0 / 0
2RO/20/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci s tím, že potřebné finanční prostředky na kofinancování dotace z Olomouckého kraje budou projednány v rámci přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce pro SDH v roce 2020. 

2RO/20/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 4 000,-Kč společnosti P.A.K.O., Příležitostná Asociace Kulturního Obrození, z.s. IČ: 054 91 479, Dolany 82, na podporu kulturních aktivit v obci Bělkovice-Lašťany, konkrétně na pořádání 16. ročníku festivalu Blues Open 2020 v místní sokolovně - viz příloha č. 2.

4 / 0 / 0
2RO/20/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 4 000,-Kč společnosti P.A.K.O., Příležitostná Asociace Kulturního Obrození, z.s. IČ: 054 91 479, Dolany 82, na podporu kulturních aktivit v obci Bělkovice-Lašťany, konkrétně na pořádání 16. ročníku festivalu Blues Open 2020 v místní sokolovně - viz příloha č. 2.

2RO/20/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít dodatek č. 2 k SOD na akci "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" se společností RZ - stavební a realizační činnost s.r.o. IČ: 286 60 331 z důvodu prodloužení termínu dokončení díla (do 29.2.2020), a to vzhledem k dodržení technologickému postupu při pokládce podlah - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 0
2RO/20/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít dodatek č. 2 k SOD na akci "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" se společností RZ - stavební a realizační činnost s.r.o. IČ: 286 60 331 z důvodu prodloužení termínu dokončení díla (do 29.2.2020), a to vzhledem k dodržení technologickému postupu při pokládce podlah - viz příloha č. 3.