Usnesení ze zasedání č. 1 Zastupitelstva, ze dne 26. 2. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
1ZO/20/1a

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Eman Mikoška, Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D., David Hemala.

12 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/1a 12 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Eman Mikoška, Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D., David Hemala.

1ZO/20/1b

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vladana Kaluse a PhDr. Helenu Skarupskou Ph.D.

12 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/1b 12 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vladana Kaluse a PhDr. Helenu Skarupskou Ph.D.

1ZO/20/1c

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce:

 1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.
 2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního jednání zastupitelstva obce.
 3. Čerpání rozpočtu obce a výdaje rozpočtu obce nad 40 000,-Kč.
 4. Informace o průběhu stavby "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení".
 5. Dotace z IROP na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" .
 6. Nákup pozemku včetně budovy na parc. č. 645/1 v k.ú. Lašťany.
 7. Prodej části pozemku parc. č. 351 v k.ú. Bělkovice.
 8. Prodej části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany.
 9. Prodej části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany.
 10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1091/1 v k.ú. Lašťany.
 11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1162 v k. ú. Lašťany.
 12. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 143 v k.ú. Lašťany.
 13. Aktualizace strategického plánu obce.
 14. Jednací řád zastupitelstva obce.

.Diskuze.

12 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/1c 12 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce:

 1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.
 2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního jednání zastupitelstva obce.
 3. Čerpání rozpočtu obce a výdaje rozpočtu obce nad 40 000,-Kč.
 4. Informace o průběhu stavby "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení".
 5. Dotace z IROP na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" .
 6. Nákup pozemku včetně budovy na parc. č. 645/1 v k.ú. Lašťany.
 7. Prodej části pozemku parc. č. 351 v k.ú. Bělkovice.
 8. Prodej části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany.
 9. Prodej části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany.
 10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1091/1 v k.ú. Lašťany.
 11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1162 v k. ú. Lašťany.
 12. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 143 v k.ú. Lašťany.
 13. Aktualizace strategického plánu obce.
 14. Jednací řád zastupitelstva obce.

.Diskuze.

1ZO/20/2

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

11 / 0 / 2

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/2 11 / 0 / 2

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

1ZO/20/3

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí čerpání rozpočtu obce k 31.12.2019 a výdaje nad 40 000,-Kč od posledního zasedání zastupitelstva obce - viz příloha č. 1 a), 1b).

12 / 0 / 1

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/3 12 / 0 / 1

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí čerpání rozpočtu obce k 31.12.2019 a výdaje nad 40 000,-Kč od posledního zasedání zastupitelstva obce - viz příloha č. 1 a), 1b).

1ZO/20/4

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o stavu realizace akce "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení."

13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/4 13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o stavu realizace akce "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení."

1ZO/20/5

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci: "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" ve výši 32 980 252,10Kč - viz příloha č. 2.

13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/5 13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci: "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" ve výši 32 980 252,10Kč - viz příloha č. 2.

1ZO/20/6

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje odkup pozemku parc. č. 645/1 v k.ú. Lašťany včetně rodinného domu č. p. 374 umístěného na pozemku parc. č. 645/1 v k.ú. Lašťany, vše o výměře 318m2, zapsáno na listu vlastnickém č. 739, který je přílohou č. 3 usnesení, od pana P. Vystrčila, J. A. Vystrčila, T. Březinové a J. Březiny za cenu 1 862 865 Kč včetně nákladů spojených s nákupem nemovitosti a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy - viz příloha č. 3.

11 / 0 / 2

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/6 11 / 0 / 2

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje odkup pozemku parc. č. 645/1 v k.ú. Lašťany včetně rodinného domu č. p. 374 umístěného na pozemku parc. č. 645/1 v k.ú. Lašťany, vše o výměře 318m2, zapsáno na listu vlastnickém č. 739, který je přílohou č. 3 usnesení, od pana P. Vystrčila, J. A. Vystrčila, T. Březinové a J. Březiny za cenu 1 862 865 Kč včetně nákladů spojených s nákupem nemovitosti a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy - viz příloha č. 3.

1ZO/20/7

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej části pozemku parc. č. 351 v k.ú. Bělkovice o výměře 8 m2 dle geometrického plánu č. 583-72/2019 pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bělkovice-Lašťany, IČ: 69 600 899, za cenu 300Kč/1m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/7 13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej části pozemku parc. č. 351 v k.ú. Bělkovice o výměře 8 m2 dle geometrického plánu č. 583-72/2019 pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bělkovice-Lašťany, IČ: 69 600 899, za cenu 300Kč/1m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

1ZO/20/8

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej části pozemku parc. č. 712 v k. ú. Lašťany o výměře 12m2 dle geometrického plánu č. 723-34/2019 (nové parc. č. 712/2 v k. ú. Lašťany) panu S. B***, bytem Bělkovice-Lašťany ***, 783 16 za cenu 300Kč/1m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/8 13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej části pozemku parc. č. 712 v k. ú. Lašťany o výměře 12m2 dle geometrického plánu č. 723-34/2019 (nové parc. č. 712/2 v k. ú. Lašťany) panu S. B***, bytem Bělkovice-Lašťany ***, 783 16 za cenu 300Kč/1m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

1ZO/20/9

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej části pozemku parc. č. 712 v k. ú. Lašťany o výměře 6m2 dle geometrického plánu č. 723-34/2019 (nové parc. č. 712/3 v k.ú. Lašťany) paní L. G***, bytem Bělkovice-Lašťany ***, 783 16  za cenu 300Kč/1m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/9 13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej části pozemku parc. č. 712 v k. ú. Lašťany o výměře 6m2 dle geometrického plánu č. 723-34/2019 (nové parc. č. 712/3 v k.ú. Lašťany) paní L. G***, bytem Bělkovice-Lašťany ***, 783 16  za cenu 300Kč/1m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

1ZO/20/10

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1091/1 v k. ú. Lašťany dle přiložené situace - viz příloha č. 4.

10 / 0 / 3

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/10 10 / 0 / 3

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1091/1 v k. ú. Lašťany dle přiložené situace - viz příloha č. 4.

1ZO/20/11

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1162 v k. ú. Lašťany, dle přiložené situace - viz příloha č. 5.

13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/11 13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1162 v k. ú. Lašťany, dle přiložené situace - viz příloha č. 5.

1ZO/20/12

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 143 v k. ú. Lašťany, dle vyznačené situace - viz příloha č. 6.

13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/12 13 / 0 / 0

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 143 v k. ú. Lašťany, dle vyznačené situace - viz příloha č. 6.

1ZO/20/13

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje aktualizaci strategického plánu a akčního plánu dle přiložené tabulky a pověřuje starostu obce provést úkony spojené s aktualizací do 7/2020 - viz příloha č. 7.

12 / 0 / 1

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/13 12 / 0 / 1

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje aktualizaci strategického plánu a akčního plánu dle přiložené tabulky a pověřuje starostu obce provést úkony spojené s aktualizací do 7/2020 - viz příloha č. 7.

1ZO/20/14

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje jednací řád zastupitelstva obce - viz příloha č. 8.

10 / 0 / 3

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula
1ZO/20/14 10 / 0 / 3

Ing. Evžen Bukor Ing. Evžen Bukor
Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.Mgr. Radim Čtvrtlík Ph.D.
David Hemala David Hemala
Ing. Vladan Kalus Ing. Vladan Kalus
Jiří Kaňkovský Jiří Kaňkovský
Mgr. Jana Kráčmarová Mgr. Jana Kráčmarová
Mgr. Monika Mackovíková Mgr. Monika Mackovíková
Ing. Eman Mikoška Ing. Eman Mikoška
Ing. Tomáš Němčic Ing. Tomáš Němčic
PhDr. Helena Skarupská Ph.D.PhDr. Helena Skarupská Ph.D.
Mgr. Lubomír Sklenář Mgr. Lubomír Sklenář
Ing. Marek Sobek Ing. Marek Sobek
Ing. Josef Zoula Ing. Josef Zoula

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje jednací řád zastupitelstva obce - viz příloha č. 8.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, která nebyla přijata

Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany schvaluje úpravu jednacího řádu - viz příloha č. 8, kde se v článku IV. bod 4 první věta rozšiřuje o text: obvykle do 48 hodin před konáním ZO.

5 / 7 / 1