Usnesení ze schůze č. 1 Rady, ze dne 16. 1. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
1RO/20/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Nabídka na zpracování územní studie dvou částí obce dle architektonického řešení od City upgrade.

3. Dodatek č. 1 SOD "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany".

4. Zpracování auditu na GDPR přísp. organizaci "Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o.".

5. Zapsání "Průvodu Ježíšových matiček" do seznamu nemateriálního statku tradiční lidové kultury ČR.

6. Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu za rok 2019 a o poskytování informací.

7. Výroční zpráva o činnosti knihovny obce za rok 2019.

8. Zpráva o podaných stížnostech za rok 2019.

9. Stanovení stočného pro rok 2020.

10. Termíny zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany v roce 2020.

11. ČOV v době zkušebního provozu.

12. Nabídky na opravy topení a části el. rozvodů v budově č.p. 248 - Parlament.

13. Zápis komise rozvoje obce.

14. Dotace na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany".

15. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce.

16. Vlajka pro Tibet.

17. Projednání návrhu nové smlouvy o pronájmu areálu hřiště.

18. Tříkrálová sbírka.

4 / 0 / 0
1RO/20/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Nabídka na zpracování územní studie dvou částí obce dle architektonického řešení od City upgrade.

3. Dodatek č. 1 SOD "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany".

4. Zpracování auditu na GDPR přísp. organizaci "Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o.".

5. Zapsání "Průvodu Ježíšových matiček" do seznamu nemateriálního statku tradiční lidové kultury ČR.

6. Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu za rok 2019 a o poskytování informací.

7. Výroční zpráva o činnosti knihovny obce za rok 2019.

8. Zpráva o podaných stížnostech za rok 2019.

9. Stanovení stočného pro rok 2020.

10. Termíny zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany v roce 2020.

11. ČOV v době zkušebního provozu.

12. Nabídky na opravy topení a části el. rozvodů v budově č.p. 248 - Parlament.

13. Zápis komise rozvoje obce.

14. Dotace na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany".

15. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce.

16. Vlajka pro Tibet.

17. Projednání návrhu nové smlouvy o pronájmu areálu hřiště.

18. Tříkrálová sbírka.

1RO/20/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadání zpracování územní studie částí obce Bělkovice-Lašťany dle architektonické nabídky. Konkrétně okolí koupaliště a sportoviště a okolí rybníku v Lašťanech od společnosti City Upgrade s.r.o. IČ: 027 56 021 za cenu 196 020,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

4 / 0 / 0
1RO/20/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadání zpracování územní studie částí obce Bělkovice-Lašťany dle architektonické nabídky. Konkrétně okolí koupaliště a sportoviště a okolí rybníku v Lašťanech od společnosti City Upgrade s.r.o. IČ: 027 56 021 za cenu 196 020,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

1RO/20/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" se společností RZ - stavební a realizační činnost s.r.o. IČ: 286 60 331 ve výši 545 114,68 Kč včetně DPH, z důvodu provedení víceprací na objektu knihovny, které vznikly při realizaci akce a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1. - viz příloha č. 1.

4 / 0 / 0
1RO/20/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" se společností RZ - stavební a realizační činnost s.r.o. IČ: 286 60 331 ve výši 545 114,68 Kč včetně DPH, z důvodu provedení víceprací na objektu knihovny, které vznikly při realizaci akce a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1. - viz příloha č. 1.

1RO/20/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření SOD na zpracování auditu implementace ochrany osobních údajů a stavu IT systémů ve vztahu k ochraně osobních údajů fyzických osob u subjektu Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany p.o.  se společností 2K Consulting s.r.o. IČ: 294 51 990 za cenu 30 250,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

4 / 0 / 0
1RO/20/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření SOD na zpracování auditu implementace ochrany osobních údajů a stavu IT systémů ve vztahu k ochraně osobních údajů fyzických osob u subjektu Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany p.o.  se společností 2K Consulting s.r.o. IČ: 294 51 990 za cenu 30 250,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

1RO/20/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí pamětní list vystavený Ministerstvem kultury s uvedením Velikonočních slavností Matiček a Ježíšových Matiček na Hané do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR vystavený v roce 2019 - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 0
1RO/20/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí pamětní list vystavený Ministerstvem kultury s uvedením Velikonočních slavností Matiček a Ježíšových Matiček na Hané do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR vystavený v roce 2019 - viz příloha č. 3.

1RO/20/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu Obecního úřadu Bělkovice-Lašťany za rok 2019 o poskytování informací - viz příloha č. 4.

4 / 0 / 0
1RO/20/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu Obecního úřadu Bělkovice-Lašťany za rok 2019 o poskytování informací - viz příloha č. 4.

1RO/20/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu knihovny obce za rok 2019 - viz příloha č. 5.

4 / 0 / 0
1RO/20/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu knihovny obce za rok 2019 - viz příloha č. 5.

1RO/20/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu Obecního úřadu obce Bělkovice-Lašťany o podaných stížnostech za rok 2019 - viz příloha č. 6.

4 / 0 / 0
1RO/20/8 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu Obecního úřadu obce Bělkovice-Lašťany o podaných stížnostech za rok 2019 - viz příloha č. 6.

1RO/20/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje cenu stočného obce Bělkovice-Lašťany pro rok 2020 ve výši 26,83 Kč/m3 bez DPH a 30,85 Kč/m3 včetně DPH.

4 / 0 / 0
1RO/20/9 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje cenu stočného obce Bělkovice-Lašťany pro rok 2020 ve výši 26,83 Kč/m3 bez DPH a 30,85 Kč/m3 včetně DPH.

1RO/20/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí termíny jednání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany - viz příloha č. 7.

4 / 0 / 0
1RO/20/10 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí termíny jednání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany - viz příloha č. 7.

1RO/20/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištěním vedení realizace Čistírny odpadních vod obce po dobu zkušebního provozu RNDr. M. Česalovou IČ: 73201391 za cenu  30 000,-Kč a pověřuje starostu objednáním prací.

4 / 0 / 0
1RO/20/11 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištěním vedení realizace Čistírny odpadních vod obce po dobu zkušebního provozu RNDr. M. Česalovou IČ: 73201391 za cenu  30 000,-Kč a pověřuje starostu objednáním prací.

1RO/20/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zpracování oprav v budově č.p. 248 (výměna topení, opravy omítek a rozvodů elektřiny) a schvaluje provedením prací společnost RZ - realizační a stavební s.r.o. IČ: 286 60 331 za cenu 191 388,12 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací dle rozpočtu - viz příloha č. 8.

4 / 0 / 0
1RO/20/12 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zpracování oprav v budově č.p. 248 (výměna topení, opravy omítek a rozvodů elektřiny) a schvaluje provedením prací společnost RZ - realizační a stavební s.r.o. IČ: 286 60 331 za cenu 191 388,12 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací dle rozpočtu - viz příloha č. 8.

1RO/20/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zápis jednání komise rozvoje obce a výstavby a doporučuje zastupitelstvu obce provést aktualizaci "Programu rozvoje obce" - viz příloha č. 9.

4 / 0 / 0
1RO/20/13 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zápis jednání komise rozvoje obce a výstavby a doporučuje zastupitelstvu obce provést aktualizaci "Programu rozvoje obce" - viz příloha č. 9.

1RO/20/14

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o obdržení finanční dotace z IROP ve výši 32 890 000,-Kč na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" a doporučuje zastupitelstvu obce přijmout dotaci.

4 / 0 / 0
1RO/20/14 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o obdržení finanční dotace z IROP ve výši 32 890 000,-Kč na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" a doporučuje zastupitelstvu obce přijmout dotaci.

1RO/20/15

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce o rozměrech 400m2 dle vyznačení - viz. příloha č. 10. 

3 / 0 / 1
1RO/20/15 3 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce o rozměrech 400m2 dle vyznačení - viz. příloha č. 10. 

1RO/20/16

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje vyvěšení Tibetské vlajky na obecním úřadě.

4 / 0 / 0
1RO/20/16 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje vyvěšení Tibetské vlajky na obecním úřadě.

1RO/20/17

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výtěžek z Tříkrálové sbírky ve výši 43 698,-Kč.

4 / 0 / 0
1RO/20/17 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výtěžek z Tříkrálové sbírky ve výši 43 698,-Kč.