Usnesení ze schůze č. 23 Rady, ze dne 19. 12. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
23RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Rozpis rozpočtu obce pro rok 2020.

3. Odpisový plán ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.

4. Rozpočtové opatření č. 5/2019.

5. Inventarizace majetku obce za rok 2019.

6. Dodatek č. 1 SOD "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany".

7. Dodatek č. 1 SOD "Demolice RD č.p. 421".

8. Dodatek č. 1 SOD na akci "Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bělkovice-Lašťany".

9. Uzavření darovací smlouvy s panem M.Hekelou.

10. Zhotovení kroniky obce za rok 2019.

11. Plán rozvoje sportu obce Bělkovice-Lašťany.

12. Žádost o dotaci na fit stezku.

13. Smlouva o hostingu a vedení systému provozu ČOV.

14. Vodné pro rok 2020.

15. Dotace pro SDH JPO Bělkovice-Lašťany.

16. Změna nájemní smlouvy pozemku parc. č. 1270 v k.ú. Bělkovice.

4 / 0 / 0
23RO/19/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Rozpis rozpočtu obce pro rok 2020.

3. Odpisový plán ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.

4. Rozpočtové opatření č. 5/2019.

5. Inventarizace majetku obce za rok 2019.

6. Dodatek č. 1 SOD "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany".

7. Dodatek č. 1 SOD "Demolice RD č.p. 421".

8. Dodatek č. 1 SOD na akci "Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bělkovice-Lašťany".

9. Uzavření darovací smlouvy s panem M.Hekelou.

10. Zhotovení kroniky obce za rok 2019.

11. Plán rozvoje sportu obce Bělkovice-Lašťany.

12. Žádost o dotaci na fit stezku.

13. Smlouva o hostingu a vedení systému provozu ČOV.

14. Vodné pro rok 2020.

15. Dotace pro SDH JPO Bělkovice-Lašťany.

16. Změna nájemní smlouvy pozemku parc. č. 1270 v k.ú. Bělkovice.

23RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpis rozpočtu obce na rok 2020 - viz příloha č. 1.

4 / 0 / 0
23RO/19/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpis rozpočtu obce na rok 2020 - viz příloha č. 1.

23RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje doplněný odpisový plán na rok 2019 a odpisový plán na rok 2020 ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. - viz příloha č. 2 a), b).

4 / 0 / 0
23RO/19/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje doplněný odpisový plán na rok 2019 a odpisový plán na rok 2020 ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. - viz příloha č. 2 a), b).

23RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 0
23RO/19/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 - viz příloha č. 3.

23RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje plán inventur za rok 2019 - viz příloha č. 4.

4 / 0 / 0
23RO/19/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje plán inventur za rok 2019 - viz příloha č. 4.

23RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" se společností Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o., IČ: 006 55 261, z důvodu změn při realizaci akce a více prací ve výši 61 906,56 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 5.

4 / 0 / 0
23RO/19/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" se společností Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o., IČ: 006 55 261, z důvodu změn při realizaci akce a více prací ve výši 61 906,56 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 5.

23RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci "Demolice objektu č.p. 421" se společností PB SCOM s.r.o., IČ: 253 97 087 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 6.

4 / 0 / 0
23RO/19/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci "Demolice objektu č.p. 421" se společností PB SCOM s.r.o., IČ: 253 97 087 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 6.

23RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD "Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bělkovice-Lašťany" se společností Dopravní projektování spol. s r.o. IČ: 253 61 520 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 7.

4 / 0 / 0
23RO/19/8 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD "Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bělkovice-Lašťany" se společností Dopravní projektování spol. s r.o. IČ: 253 61 520 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 7.

23RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí daru ve výši  7. 500,-Kč, uzavření darovací smlouvy s panem M. Hekelou IČ: 738 38 292 na posktnutí internetu do obecních budov zdarma a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 8.

4 / 0 / 0
23RO/19/9 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí daru ve výši  7. 500,-Kč, uzavření darovací smlouvy s panem M. Hekelou IČ: 738 38 292 na posktnutí internetu do obecních budov zdarma a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 8.

23RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o dílo s PHDr. Miloslavem Čermákem na zpracování kroniky obce za rok 2019 - viz příloha č. 9.

4 / 0 / 0
23RO/19/10 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o dílo s PHDr. Miloslavem Čermákem na zpracování kroniky obce za rok 2019 - viz příloha č. 9.

23RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje plán rozvoje sportu obce Bělkovice-Lašťany - viz příloha č. 10.

4 / 0 / 0
23RO/19/11 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje plán rozvoje sportu obce Bělkovice-Lašťany - viz příloha č. 10.

23RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje opětovné podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na fit stezku od společnosti RUNEX s.r.o., IČ 06626645, jež byla podávána již jednou v roce 2019. V případě, že bude získána finanční dotace v roce 2020, obec zaplatí 5 000,-Kč. Realizace fit stezky bude probíhat v roce 2021.

4 / 0 / 0
23RO/19/12 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje opětovné podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na fit stezku od společnosti RUNEX s.r.o., IČ 06626645, jež byla podávána již jednou v roce 2019. V případě, že bude získána finanční dotace v roce 2020, obec zaplatí 5 000,-Kč. Realizace fit stezky bude probíhat v roce 2021.

23RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření hostingové smlouvy se společností FIEDLER AMS s.r.o., IČ: 031 55 501 na provozování systému ČOV ve vzdálené zprávě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 11.

4 / 0 / 0
23RO/19/13 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření hostingové smlouvy se společností FIEDLER AMS s.r.o., IČ: 031 55 501 na provozování systému ČOV ve vzdálené zprávě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 11.

23RO/19/14

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje vodné pro rok 2020 ve výši 42,40 Kč bez DPH a 48,76 Kč včetně DPH.

4 / 0 / 0
23RO/19/14 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje vodné pro rok 2020 ve výši 42,40 Kč bez DPH a 48,76 Kč včetně DPH.

23RO/19/15

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít darovací smlouvu na finanční podporu JSDH Bělkovice-Lašťany ve výši 50 000,-Kč od společnosti Nadace AGROFERT, IČ: 241 88 581 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 12.

4 / 0 / 0
23RO/19/15 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít darovací smlouvu na finanční podporu JSDH Bělkovice-Lašťany ve výši 50 000,-Kč od společnosti Nadace AGROFERT, IČ: 241 88 581 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 12.

23RO/19/16

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje změnu nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 1270 v k. ú. Bělkovice ze dne 3. 4. 2014 a schvaluje uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy a pověřuje starostu obce popisem dodatku č. 1. - viz příloha č. 13.

3 / 0 / 1
23RO/19/16 3 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje změnu nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 1270 v k. ú. Bělkovice ze dne 3. 4. 2014 a schvaluje uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy a pověřuje starostu obce popisem dodatku č. 1. - viz příloha č. 13.