Usnesení ze schůze č. 21 Rady, ze dne 18. 11. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
21RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Smlouva na technický dozor na realizaci akce "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany".
 3. Nový elektronický nástroj pro pasport inženýrských sítí.  
 4. Oprava komunikace za hřištěm a podél potoka.
 5. Projekt na obnovu a doplnění VO v obci.
 6. Adventní punče v Bělkovicích-Lašťanech.
 7. Návrh rozpočtu pro rok 2020.
 8. Zimní údržba obce od Hanácká zemědělská a.s.
 9. Prodloužení termínu dodání projektu od SPZ Design na projekt zateplení "Parlamentu" do 31.12.2019.
 10. Odměny řediteli ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.
4 / 0 / 0
21RO/19/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Smlouva na technický dozor na realizaci akce "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany".
 3. Nový elektronický nástroj pro pasport inženýrských sítí.  
 4. Oprava komunikace za hřištěm a podél potoka.
 5. Projekt na obnovu a doplnění VO v obci.
 6. Adventní punče v Bělkovicích-Lašťanech.
 7. Návrh rozpočtu pro rok 2020.
 8. Zimní údržba obce od Hanácká zemědělská a.s.
 9. Prodloužení termínu dodání projektu od SPZ Design na projekt zateplení "Parlamentu" do 31.12.2019.
 10. Odměny řediteli ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.
21RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy s technickým dozorem stavby na akci: "Zvýšení kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" s firmou VALENTA PROVA s.r.o. IČ: 268 71 289 za cenu 29 040,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.    

4 / 0 / 0
21RO/19/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy s technickým dozorem stavby na akci: "Zvýšení kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" s firmou VALENTA PROVA s.r.o. IČ: 268 71 289 za cenu 29 040,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.    

21RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s ENVIPARTNER s.r.o. IČ: 283 58 589 včetně dodatku č. 1 smlouvy na zajištění dat z katastru nemovitostí, a to do 31.3.2020 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.   

4 / 0 / 0
21RO/19/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s ENVIPARTNER s.r.o. IČ: 283 58 589 včetně dodatku č. 1 smlouvy na zajištění dat z katastru nemovitostí, a to do 31.3.2020 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.   

21RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení oprav komunikací položením štěrkové vrstvy a) místní komunikace č. 1b za hřištěm, b) lesní komunikace kolem potoka za hřištěm směr louka u "Podskalí" dle nabídky RBH stavby s.r.o. IČ: 070 05 997, a) za cenu 46 370,-Kč bez DPH  a b) za cenu 87 300,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.      

4 / 0 / 0
21RO/19/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení oprav komunikací položením štěrkové vrstvy a) místní komunikace č. 1b za hřištěm, b) lesní komunikace kolem potoka za hřištěm směr louka u "Podskalí" dle nabídky RBH stavby s.r.o. IČ: 070 05 997, a) za cenu 46 370,-Kč bez DPH  a b) za cenu 87 300,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.      

21RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadání projektu na zpracování neosvětlených částí obce firmě MKK Lightservis, s.r.o. IČ: 052 31 582 za cenu 10 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací pro VO - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 0
21RO/19/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadání projektu na zpracování neosvětlených částí obce firmě MKK Lightservis, s.r.o. IČ: 052 31 582 za cenu 10 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací pro VO - viz příloha č. 3.

21RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace místostarosty obce o zahájení prodeje adventních punčů před sokolovnou. 

4 / 0 / 0
21RO/19/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace místostarosty obce o zahájení prodeje adventních punčů před sokolovnou. 

21RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí návrh rozpočtu obce pro rok 2020 a doporučuje jeho schválení na zastupitelstvu obce.

4 / 0 / 0
21RO/19/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí návrh rozpočtu obce pro rok 2020 a doporučuje jeho schválení na zastupitelstvu obce.

21RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o výpomoci při zimní údržbě obce s Hanáckou zemědělskou a.s. IČ 476 76 256 za cenu 1 traktor/600Kč bez DPH /1 hod. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 4.          

3 / 0 / 1
21RO/19/8 3 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o výpomoci při zimní údržbě obce s Hanáckou zemědělskou a.s. IČ 476 76 256 za cenu 1 traktor/600Kč bez DPH /1 hod. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 4.          

21RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodloužení termínu na provedení PD na akci "EÚO budovy č.p. 248 do konce roku 2019" a pověřuje starostu obce informováním projektanta.

4 / 0 / 0
21RO/19/9 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodloužení termínu na provedení PD na akci "EÚO budovy č.p. 248 do konce roku 2019" a pověřuje starostu obce informováním projektanta.

21RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje odměny řediteli ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany, p.o.

4 / 0 / 0
21RO/19/10 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje odměny řediteli ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany, p.o.