Usnesení ze schůze č. 17 Rady, ze dne 29. 8. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
17RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Program jednání rady obce.

3 / 0 / 0
17RO/19/1 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Program jednání rady obce.

17RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor kanceláře č. 123 v II. podlaží budovy č.p. 509 od Admitech consulting s.r.o. a schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu s uvedením odkoupení nového málo používaného nábytku /nákupní cena 45 000,-Kč (2 stoly, skříňová sestava)/ za cenu 20 000,-Kč a upustit od nájmu za 3. čtvrtletí roku 2019 a pověřuje starostu obce k podpisu dohody o ukončení nájmu - viz příloha č. 1.                                  

3 / 0 / 0
17RO/19/2 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor kanceláře č. 123 v II. podlaží budovy č.p. 509 od Admitech consulting s.r.o. a schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu s uvedením odkoupení nového málo používaného nábytku /nákupní cena 45 000,-Kč (2 stoly, skříňová sestava)/ za cenu 20 000,-Kč a upustit od nájmu za 3. čtvrtletí roku 2019 a pověřuje starostu obce k podpisu dohody o ukončení nájmu - viz příloha č. 1.                                  

17RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku realizace opravy schodiště mateřské školy dle nabídky za cenu 48 302,-Kč bez DPH a schvaluje uvolnění částky 20 000,-Kč jako zálohu na nákup materiálu realizátorovi panu Apostolovi IČ: 00724092 a pověřuje starostu obce zadáním realizace.

3 / 0 / 0
17RO/19/3 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku realizace opravy schodiště mateřské školy dle nabídky za cenu 48 302,-Kč bez DPH a schvaluje uvolnění částky 20 000,-Kč jako zálohu na nákup materiálu realizátorovi panu Apostolovi IČ: 00724092 a pověřuje starostu obce zadáním realizace.

17RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Program zastupitelstva obce č. 4/2019 - viz příloha č. 2.

3 / 0 / 0
17RO/19/4 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Program zastupitelstva obce č. 4/2019 - viz příloha č. 2.