Usnesení ze schůze č. 15 Rady, ze dne 31. 7. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
15RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce.

4 / 0 / 0
15RO/19/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce.

15RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s posunutím termínu realizace stavby "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" z důvodu posunutí termínu výběrového řízení a jeho opakování. Posunutí termínu realizace stavby je z původního termínu (duben 2019) na červenec 2019. Vzhledem k získání dotace z Olomouckého kraje pro tuto akci rada obce schvaluje uzavřít dodatek č. 1 s Olomouckým krajem pro vyúčtování akce v termínu po ukončení realizace akce, což bude začátek roku 2020. 

4 / 0 / 0
15RO/19/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s posunutím termínu realizace stavby "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" z důvodu posunutí termínu výběrového řízení a jeho opakování. Posunutí termínu realizace stavby je z původního termínu (duben 2019) na červenec 2019. Vzhledem k získání dotace z Olomouckého kraje pro tuto akci rada obce schvaluje uzavřít dodatek č. 1 s Olomouckým krajem pro vyúčtování akce v termínu po ukončení realizace akce, což bude začátek roku 2020. 

15RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na nádoby na tříděný odpad v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“ s Olomouckým krajem IČ 606 09 460  a současné zapojení se do projektu " Třídíme i na koupališti" a pověřuje starostu obce podepsat darovací smlouvu - viz příloha č. 1.

4 / 0 / 0
15RO/19/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na nádoby na tříděný odpad v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“ s Olomouckým krajem IČ 606 09 460  a současné zapojení se do projektu " Třídíme i na koupališti" a pověřuje starostu obce podepsat darovací smlouvu - viz příloha č. 1.

15RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje objednání projektových prací na komunikaci č. 37 b (propustek včetně komunikace směřující k č.p. 203 a č.e. 57 od silnice č. III/44440) od společnosti NELL PROJEKT s.r.o. IČ: 292 09 081 za cenu 39 930,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací s termínem zpracování projektu do 30.09.2019.

4 / 0 / 0
15RO/19/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje objednání projektových prací na komunikaci č. 37 b (propustek včetně komunikace směřující k č.p. 203 a č.e. 57 od silnice č. III/44440) od společnosti NELL PROJEKT s.r.o. IČ: 292 09 081 za cenu 39 930,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací s termínem zpracování projektu do 30.09.2019.

15RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace od občanů lokality v chatovišti za hřištěm (u potoka) a navrhuje zpracovat projektovou dokumentaci na vodovod  a kanalizaci v částech obce, kde doposud infrastruktura chybí, a to do konce roku 2021, tak aby projekt by připraven pro podání žádosti o dotace.

3 / 0 / 1
15RO/19/5 3 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace od občanů lokality v chatovišti za hřištěm (u potoka) a navrhuje zpracovat projektovou dokumentaci na vodovod  a kanalizaci v částech obce, kde doposud infrastruktura chybí, a to do konce roku 2021, tak aby projekt by připraven pro podání žádosti o dotace.

15RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podané nabídky na zpracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu zdroje vytápění v budově č.p. 248 a schvaluje zajištěním prací společnost SPZ DESIGN s.r.o. IČ: 278 31 132 za cenu 167 250,- Kč bez DPH  s tím, že projektové práce budou rozděleny na 2. etapy: 1. etapa energeticky úsporná opatření č.p. 248 (zateplení budovy a výměnu zdroje tepla), 2. etapa vnitřní vybavení prostor a uspořádání bývalého hostince Parlament (zázemí stávající kuchyně a wc) a pověřuje starostu objednáním projektových prací včetně inženýrských činností s termínem dodání do 11.10.2019. 

4 / 0 / 0
15RO/19/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podané nabídky na zpracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu zdroje vytápění v budově č.p. 248 a schvaluje zajištěním prací společnost SPZ DESIGN s.r.o. IČ: 278 31 132 za cenu 167 250,- Kč bez DPH  s tím, že projektové práce budou rozděleny na 2. etapy: 1. etapa energeticky úsporná opatření č.p. 248 (zateplení budovy a výměnu zdroje tepla), 2. etapa vnitřní vybavení prostor a uspořádání bývalého hostince Parlament (zázemí stávající kuchyně a wc) a pověřuje starostu objednáním projektových prací včetně inženýrských činností s termínem dodání do 11.10.2019. 

15RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy na poskytování služeb v rámci GDPR od společnosti 2K consulting s.r.o. IČ: 294 51 990 a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu - viz příloha č. 2. 

4 / 0 / 0
15RO/19/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy na poskytování služeb v rámci GDPR od společnosti 2K consulting s.r.o. IČ: 294 51 990 a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu - viz příloha č. 2. 

15RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištění zahradnických prací kolem památníku RA od paní Mádrové IČ: 487 30 441  za cenu 29 372,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

4 / 0 / 0
15RO/19/8 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištění zahradnických prací kolem památníku RA od paní Mádrové IČ: 487 30 441  za cenu 29 372,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

15RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podané nabídky na zpracování monitoringu kanalizace v obci a schvaluje provedení prací ve 2. etapách: 1. etapa - (od ČOV ke kruh. objezdu) 2. etapa (od kruh. objezdu ke křižovatce na Vésku) dle nabídky od společnosti PODLAS s.r.o. IČ 258 44 938 za cenu 165 460,-Kč bez DPH a  pověřuje starostu obce objednáním prací na I. etapě s termínem do 30.09.2019 a II. etapy v následujících měsících.

4 / 0 / 0
15RO/19/9 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podané nabídky na zpracování monitoringu kanalizace v obci a schvaluje provedení prací ve 2. etapách: 1. etapa - (od ČOV ke kruh. objezdu) 2. etapa (od kruh. objezdu ke křižovatce na Vésku) dle nabídky od společnosti PODLAS s.r.o. IČ 258 44 938 za cenu 165 460,-Kč bez DPH a  pověřuje starostu obce objednáním prací na I. etapě s termínem do 30.09.2019 a II. etapy v následujících měsících.

15RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na nákup mobilního ozvučení pro kulturní akce pořádané obcí a schvaluje pořízení 2 nových aktivních beden včetně mix pultu a kabeláže za cenu 55 090,- Kč včetně DPH od M. Mettera IČ: 754 55 919 a pověřuje starostu obce objednáním mobilního ozvučení. 

4 / 0 / 0
15RO/19/10 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na nákup mobilního ozvučení pro kulturní akce pořádané obcí a schvaluje pořízení 2 nových aktivních beden včetně mix pultu a kabeláže za cenu 55 090,- Kč včetně DPH od M. Mettera IČ: 754 55 919 a pověřuje starostu obce objednáním mobilního ozvučení. 

15RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí pořádání hasičských soutěží dne 7. 9. 2018 na koupališti Bělkovice-Lašťany a schvaluje výpůjčku areálu koupaliště pro pořádání soutěží s odpovědností pořadatelů mimo budovy KIOSKU, který je v pronájmu provozovatele.

3 / 0 / 1
15RO/19/11 3 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí pořádání hasičských soutěží dne 7. 9. 2018 na koupališti Bělkovice-Lašťany a schvaluje výpůjčku areálu koupaliště pro pořádání soutěží s odpovědností pořadatelů mimo budovy KIOSKU, který je v pronájmu provozovatele.

15RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost o pořádání 5. ročníku projížďky mopedů v obci dne 14. 9. 2019 s využitím areálu hřiště a schvaluje konání předmětné projížďky mopedů za podmínek zabezpečení vstupu do trasy projížďky, zajištění bezpečnosti místního provozu a ukončení hudební produkce do 22:00 hodin v areálu hřiště, a to vše s odpovědností pořadatelů za průběh celé akce.

4 / 0 / 0
15RO/19/12 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost o pořádání 5. ročníku projížďky mopedů v obci dne 14. 9. 2019 s využitím areálu hřiště a schvaluje konání předmětné projížďky mopedů za podmínek zabezpečení vstupu do trasy projížďky, zajištění bezpečnosti místního provozu a ukončení hudební produkce do 22:00 hodin v areálu hřiště, a to vše s odpovědností pořadatelů za průběh celé akce.

15RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu s koordinátorem BOZP pro akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" paní Ing. Bláhovou V. IČ: 070 65 001 a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 0
15RO/19/13 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu s koordinátorem BOZP pro akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" paní Ing. Bláhovou V. IČ: 070 65 001 a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 3.