Usnesení ze schůze č. 13 Rady, ze dne 19. 6. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
13RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání:

1. Program jednání RO.

2. Veřejná zakázka: Přestavba části objektu OV Parlament na provizorní ZŠ se zázemím.

3. Řešení přesunu tříd na budovy obce v době rekonstrukce základní školy.

5 / 0 / 0
13RO/19/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání:

1. Program jednání RO.

2. Veřejná zakázka: Přestavba části objektu OV Parlament na provizorní ZŠ se zázemím.

3. Řešení přesunu tříd na budovy obce v době rekonstrukce základní školy.

13RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany zrušuje veřejnou zakázku "Přestavba části objektu OV Parlament na provizorní ZŠ se zázemím" v souladu se zadávací dokumentací.  

5 / 0 / 0
13RO/19/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany zrušuje veřejnou zakázku "Přestavba části objektu OV Parlament na provizorní ZŠ se zázemím" v souladu se zadávací dokumentací.  

13RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí možnost řešení přesunu provizorních tříd mimo objekt budovy č.p. 248 (Parlament) a doporučuje řediteli základní školy rozmístit třídy dle potřeb školy do budovy základní školy v Bělkovicích a budovy č.p. 509 v Lašťanech, a to vzhledem k nízkému počtu žáků v I. třídě základní školy a úsporám rozpočtu obce při nerealizaci provizorních tříd v budově bývalého hostince Parlament.

5 / 0 / 0
13RO/19/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí možnost řešení přesunu provizorních tříd mimo objekt budovy č.p. 248 (Parlament) a doporučuje řediteli základní školy rozmístit třídy dle potřeb školy do budovy základní školy v Bělkovicích a budovy č.p. 509 v Lašťanech, a to vzhledem k nízkému počtu žáků v I. třídě základní školy a úsporám rozpočtu obce při nerealizaci provizorních tříd v budově bývalého hostince Parlament.