Usnesení ze schůze č. 12 Rady, ze dne 18. 6. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
12RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání RO.

3 / 0 / 0
12RO/19/1 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání RO.

12RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na zpracování prohlídek mostních objektů a schvaluje zajištěním společnost SAMMIS s.r.o. IČ: 054 72 806 za cenu 36 125,- Kč bez DPH.

3 / 0 / 0
12RO/19/2 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na zpracování prohlídek mostních objektů a schvaluje zajištěním společnost SAMMIS s.r.o. IČ: 054 72 806 za cenu 36 125,- Kč bez DPH.

12RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přílohu č. 3 ke smlouvě o ekonomickém poradenství se společností Korac spol. s r.o. IČ: 607 33 365 a pověřuje starostu obce podpisem - viz příloha č. 1.

3 / 0 / 0
12RO/19/3 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přílohu č. 3 ke smlouvě o ekonomickém poradenství se společností Korac spol. s r.o. IČ: 607 33 365 a pověřuje starostu obce podpisem - viz příloha č. 1.

12RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o provedených aukcích na dodavatele el. energie a plynu pro obec a nových úsporách pro obec. Souhlasí s uzavřením smluv s dodavateli energií - viz příloha č. 2.

3 / 0 / 0
12RO/19/4 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o provedených aukcích na dodavatele el. energie a plynu pro obec a nových úsporách pro obec. Souhlasí s uzavřením smluv s dodavateli energií - viz příloha č. 2.

12RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP -12 - 8024396 zemního kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 1243/2 v k.ú. Lašťany se společností ČEZ Distribuce a.s. IČ: 24729035 v zastoupení ELMO-SA spol. s r.o. IČ: 479 77 001 na distribuční zařízení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3. 

3 / 0 / 0
12RO/19/5 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP -12 - 8024396 zemního kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 1243/2 v k.ú. Lašťany se společností ČEZ Distribuce a.s. IČ: 24729035 v zastoupení ELMO-SA spol. s r.o. IČ: 479 77 001 na distribuční zařízení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3. 

12RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy se Společně pro děti o.p.s. IČ: 014 88 066 na poskytnutí finančního daru ve výši 2 688,- Kč z obecního rozpočtu pro pana L*** Č*** - viz příloha č. 4. 

3 / 0 / 0
12RO/19/6 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy se Společně pro děti o.p.s. IČ: 014 88 066 na poskytnutí finančního daru ve výši 2 688,- Kč z obecního rozpočtu pro pana L*** Č*** - viz příloha č. 4. 

12RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj  z programu investičních dotací na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení.  

3 / 0 / 0
12RO/19/7 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj  z programu investičních dotací na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení.  

12RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1116/1 v k.ú. Lašťany s paní O*** T*** bytem Bělkovice-Lašťany *** na pronájem části pozemku o rozloze 248m2 s cenou 10Kč/1m2/rok a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

3 / 0 / 0
12RO/19/8 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1116/1 v k.ú. Lašťany s paní O*** T*** bytem Bělkovice-Lašťany *** na pronájem části pozemku o rozloze 248m2 s cenou 10Kč/1m2/rok a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

12RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí dotace ve výši 20 000,-Kč z programu Podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na akci "Ježíšovy matičky Bělkovice-Lašťany 2019" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci - viz příloha č. 6. 

3 / 0 / 0
12RO/19/9 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí dotace ve výši 20 000,-Kč z programu Podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na akci "Ježíšovy matičky Bělkovice-Lašťany 2019" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci - viz příloha č. 6.