Usnesení ze schůze č. 11 Rady, ze dne 5. 6. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
11RO/19/1
Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje 
 • Program:

 • 1. Program jednání rady obce.
 • 2. Informace o přezkumu hospodaření obce Olomouckým krajem.
 • 3. Rozhodnutí zadavatele o výběru uchazeče na akci " Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany".
 • 4. Odměny ředitele ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany.
 • 5. Vyhláška o regulaci hluku.
 • 6. Umístění dopravního zrcadla před dům č.p. 39.
 • 7. Smlouva s agenturou CHABI.
 • 8. Stanovení změny ceny stočného pro rok 2019.
 • 9. Výzva k vyvěšení moravské vlajky.
 • 10. Program zastupitelstva obce.
5 / 0 / 0
11RO/19/1 5 / 0 / 0
Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje 
 • Program:

 • 1. Program jednání rady obce.
 • 2. Informace o přezkumu hospodaření obce Olomouckým krajem.
 • 3. Rozhodnutí zadavatele o výběru uchazeče na akci " Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany".
 • 4. Odměny ředitele ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany.
 • 5. Vyhláška o regulaci hluku.
 • 6. Umístění dopravního zrcadla před dům č.p. 39.
 • 7. Smlouva s agenturou CHABI.
 • 8. Stanovení změny ceny stočného pro rok 2019.
 • 9. Výzva k vyvěšení moravské vlajky.
 • 10. Program zastupitelstva obce.
11RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o přezkumu hospodaření obce Olomouckým krajem.

5 / 0 / 0
11RO/19/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o přezkumu hospodaření obce Olomouckým krajem.

11RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany zrušuje veřejnou zakázku " Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" s ohledem na nesplnění zákonných podmínek pro veřejnou soutěž při podání nabídky jednoho z uchazečů a tím nesplnění podmínek stanovených poskytovatelem dotace.  

5 / 0 / 0
11RO/19/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany zrušuje veřejnou zakázku " Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany" s ohledem na nesplnění zákonných podmínek pro veřejnou soutěž při podání nabídky jednoho z uchazečů a tím nesplnění podmínek stanovených poskytovatelem dotace.  

11RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje odměnu řediteli ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany.

5 / 0 / 0
11RO/19/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje odměnu řediteli ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany.

11RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností a doporučuje zastupitelstvu obce schválit předmětnou vyhlášku. 

5 / 0 / 0
11RO/19/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností a doporučuje zastupitelstvu obce schválit předmětnou vyhlášku. 

11RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajistit umístění dopravního zrcadla před dům č.p. 39 z důvodu bezpečnosti účastníků silničního provozu. Komunikace je majetkem Olomouckého kraje. Rada obce pověřuje pana místostarostu vyřešením této záležitosti a zajištěním umístění zrcadla do nejzazšího termínu 31.10.2019.

5 / 0 / 0
11RO/19/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajistit umístění dopravního zrcadla před dům č.p. 39 z důvodu bezpečnosti účastníků silničního provozu. Komunikace je majetkem Olomouckého kraje. Rada obce pověřuje pana místostarostu vyřešením této záležitosti a zajištěním umístění zrcadla do nejzazšího termínu 31.10.2019.

11RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí konání hodů v Bělkovicích-Lašťanech u rybníka dne 23.6.2019 a schvaluje uzavření 2 smluv s uměleckou agenturou CHABI production s.r.o., IČ: 033 75 706, a to smlouvu č. 103/2019 na zajištění uměleckého vystoupení K. Prokeše pro účely SABRAGE a smlouvu č. 243/2019 na zajistění Moravského Elvise a pověřuje starostu obce podpisem smluv - viz příloha č. 1. 

5 / 0 / 0
11RO/19/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí konání hodů v Bělkovicích-Lašťanech u rybníka dne 23.6.2019 a schvaluje uzavření 2 smluv s uměleckou agenturou CHABI production s.r.o., IČ: 033 75 706, a to smlouvu č. 103/2019 na zajištění uměleckého vystoupení K. Prokeše pro účely SABRAGE a smlouvu č. 243/2019 na zajistění Moravského Elvise a pověřuje starostu obce podpisem smluv - viz příloha č. 1. 

11RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace od Státního fondu životního prostředí, které doporučilo Obci Bělkovice-Lašťany zvýšit cenu stočného pro rok 2019, a to vzhledem k získanému dotačnímu titulu na stavbu kanalizace v obci v roce 2013. Rada obce stanovuje novou cenu stočného na částku 29,-Kč za 1m3 včetně DPH pro rok 2019.

5 / 0 / 0
11RO/19/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace od Státního fondu životního prostředí, které doporučilo Obci Bělkovice-Lašťany zvýšit cenu stočného pro rok 2019, a to vzhledem k získanému dotačnímu titulu na stavbu kanalizace v obci v roce 2013. Rada obce stanovuje novou cenu stočného na částku 29,-Kč za 1m3 včetně DPH pro rok 2019.

11RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje vyvěšení moravské zemské vlajky dne 5.7.2019 a pověřuje místostarostu obce zajistit vlajku pro vyvěšení.

5 / 0 / 0
11RO/19/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje vyvěšení moravské zemské vlajky dne 5.7.2019 a pověřuje místostarostu obce zajistit vlajku pro vyvěšení.

11RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2019 - viz příloha č. 2.

5 / 0 / 0
11RO/19/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2019 - viz příloha č. 2.