Usnesení ze schůze č. 10 Rady, ze dne 22. 5. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
10RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program rady obce č. 10 ve znění:

1. Program jednání.

2. Žádost o finanční dar asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

3. Přijetí dotace z Olomouckého kraje na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky.

4. Přijetí dotace z Olomouckého kraje na Obnovu staveb drobné architektury místního významu (Restaurování památníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany). 

5. Přijetí daru od občana pana A. P. ve výši 25 000,- Kč na obnovu památníku padlým.

6. Informace o přijatých dotacích z Olomouckého kraje.

7. Smlouva o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany.

8. Smlouva o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na pozemku parc. č. 68/1 v k.ú. Lašťany.

9. Smlouva o pronájmu areálu hřiště.

10. Objednávka Vánočního osvětlení .

11. Akce Kácení máje dne 31.5.2019.

12. Informace o realizaci akce rekonstrukce ZŠ Lašťany a souvisejících úkonech.

13. Výměna 8 ks VO u krajské komunikace.

14. Informace o provozu MŠ Bělkovice-Lašťany.

15. Letní párty na koupališti dne 13.7.2019.

16.Žádost o dotaci - Charita Šternberk.

17. Vstupné na koupaliště pro rok 2019.

4 / 0 / 0
10RO/19/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program rady obce č. 10 ve znění:

1. Program jednání.

2. Žádost o finanční dar asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

3. Přijetí dotace z Olomouckého kraje na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky.

4. Přijetí dotace z Olomouckého kraje na Obnovu staveb drobné architektury místního významu (Restaurování památníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany). 

5. Přijetí daru od občana pana A. P. ve výši 25 000,- Kč na obnovu památníku padlým.

6. Informace o přijatých dotacích z Olomouckého kraje.

7. Smlouva o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany.

8. Smlouva o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na pozemku parc. č. 68/1 v k.ú. Lašťany.

9. Smlouva o pronájmu areálu hřiště.

10. Objednávka Vánočního osvětlení .

11. Akce Kácení máje dne 31.5.2019.

12. Informace o realizaci akce rekonstrukce ZŠ Lašťany a souvisejících úkonech.

13. Výměna 8 ks VO u krajské komunikace.

14. Informace o provozu MŠ Bělkovice-Lašťany.

15. Letní párty na koupališti dne 13.7.2019.

16.Žádost o dotaci - Charita Šternberk.

17. Vstupné na koupaliště pro rok 2019.

10RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje poskytnutí finančního daru asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

4 / 0 / 0
10RO/19/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje poskytnutí finančního daru asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

10RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 21 000,- Kč v rámci Dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany, schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany s Olomouckým krajem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.  

4 / 0 / 0
10RO/19/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 21 000,- Kč v rámci Dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany, schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany s Olomouckým krajem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.  

10RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí dotace ve výši 50 000,-Kč z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2019, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na akci "Restaurování památníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci - viz příloha č. 2.   

4 / 0 / 0
10RO/19/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí dotace ve výši 50 000,-Kč z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2019, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na akci "Restaurování památníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci - viz příloha č. 2.   

10RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,-Kč od pana A. P*** na podporu opravy památníku padlým v Bělkovicích u základní školy - viz příloha č. 3. 

4 / 0 / 0
10RO/19/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,-Kč od pana A. P*** na podporu opravy památníku padlým v Bělkovicích u základní školy - viz příloha č. 3. 

10RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o přijatých dotacích z Olomouckého kraje dle tabulky - viz příloha č. 4.

4 / 0 / 0
10RO/19/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o přijatých dotacích z Olomouckého kraje dle tabulky - viz příloha č. 4.

10RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 v zastoupení Slezkomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., IČ: 43964435 č. 11010-066097 na umístění a provozování telekomunikačního vedení v pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany v rozsahu dle geometrického plánu č. 714-741/2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

4 / 0 / 0
10RO/19/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 v zastoupení Slezkomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., IČ: 43964435 č. 11010-066097 na umístění a provozování telekomunikačního vedení v pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany v rozsahu dle geometrického plánu č. 714-741/2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

10RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 v zastoupení Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., IČ: 43964435 č. 16010-040194 na umístění a provozování telekomunikačního vedení v pozemku parc. č. 68/1 v k.ú. Lašťany v rozsahu dle geometrického plánu č. 713-722/2018 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 6.

4 / 0 / 0
10RO/19/8 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 v zastoupení Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., IČ: 43964435 č. 16010-040194 na umístění a provozování telekomunikačního vedení v pozemku parc. č. 68/1 v k.ú. Lašťany v rozsahu dle geometrického plánu č. 713-722/2018 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 6.

10RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o možnosti využívat klubové prostory v I. podlaží budovy na hřišti v Lašťanech pro další spolky v obci a pověřuje starostu obce zahájit jednání se současným nájemcem SK Bělkovice-Lašťany za účelem nastavení nových podmínek využívání areálu na hřišti v Lašťanech.  

4 / 0 / 0
10RO/19/9 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o možnosti využívat klubové prostory v I. podlaží budovy na hřišti v Lašťanech pro další spolky v obci a pověřuje starostu obce zahájit jednání se současným nájemcem SK Bělkovice-Lašťany za účelem nastavení nových podmínek využívání areálu na hřišti v Lašťanech.  

10RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištění nových prvků vánočního osvětlení od JVK Opava (vločky) v počtu 20 ks a pověřuje starostu obce objednáním závěsných svítidel.

4 / 0 / 0
10RO/19/10 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištění nových prvků vánočního osvětlení od JVK Opava (vločky) v počtu 20 ks a pověřuje starostu obce objednáním závěsných svítidel.

10RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o akci Kácení máje u rybníka v Lašťanech dne 31.5.2019. Na akci vystoupí divadelní představení souboru Klaunika z Brna za 8000,-Kč, skupina Turečci a vše završí ohňostroj. Občerstvení zajistí komise kultury.

4 / 0 / 0
10RO/19/11 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o akci Kácení máje u rybníka v Lašťanech dne 31.5.2019. Na akci vystoupí divadelní představení souboru Klaunika z Brna za 8000,-Kč, skupina Turečci a vše završí ohňostroj. Občerstvení zajistí komise kultury.

10RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o stavu realizace a připravenosti rekonstrukce ZŠ Lašťany a stavu projektu provizorních tříd v Parlamentu.

4 / 0 / 0
10RO/19/12 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o stavu realizace a připravenosti rekonstrukce ZŠ Lašťany a stavu projektu provizorních tříd v Parlamentu.

10RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí lnabídky na výměnu 8 ks svítidel u příjezdu do obce (část Bělkovice) a schvaluje realizaci prací od společnosti MKK lightservis s.r.o., IČ: 05231582 za cenu 55 700,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

4 / 0 / 0
10RO/19/13 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí lnabídky na výměnu 8 ks svítidel u příjezdu do obce (část Bělkovice) a schvaluje realizaci prací od společnosti MKK lightservis s.r.o., IČ: 05231582 za cenu 55 700,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

10RO/19/14

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provoz o hlavních prázdninách v Mateřské škole Bělkovice-Lašťany. Uzavření provozu bude od 8.7.2019 - 18.8.2019.

4 / 0 / 0
10RO/19/14 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provoz o hlavních prázdninách v Mateřské škole Bělkovice-Lašťany. Uzavření provozu bude od 8.7.2019 - 18.8.2019.

10RO/19/15

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o konání akce v areálu koupaliště dne 13.7.2019 s názvem Letní párty na koupališti. Akce proběhne v areálu koupaliště od odpoledních hodin až do nočních hodin. Zajištěn bude profesionální barman, DJ a další.

3 / 0 / 0
10RO/19/15 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o konání akce v areálu koupaliště dne 13.7.2019 s názvem Letní párty na koupališti. Akce proběhne v areálu koupaliště od odpoledních hodin až do nočních hodin. Zajištěn bude profesionální barman, DJ a další.

10RO/19/16

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu obce od Charity Šternberk.

3 / 0 / 0
10RO/19/16 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu obce od Charity Šternberk.

10RO/19/17

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje změnu vstupného na koupališti v Bělkovicích-Lašťanech - viz příloha č. 7.

3 / 0 / 0
10RO/19/17 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje změnu vstupného na koupališti v Bělkovicích-Lašťanech - viz příloha č. 7.