Usnesení ze schůze č. 8 Rady, ze dne 23. 4. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
8RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje  

1. Program jednání.

2. Pronájem kiosku na koupališti.

3. Pořádání 11. ročníku Bělkovického krosu v areálu koupaliště dne 27. 4. 2019.

4. Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2019. u rybníka v Lašťanech.

5. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 1116/1 v k. ú. Lašťany o rozloze 248 m2.

6. Navýšení pracovních míst v obci o 1 pracovníka.

7. Technický dozor na akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka".

8. Technický dozor na akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany".

4 / 0 / 0
8RO/19/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje  

1. Program jednání.

2. Pronájem kiosku na koupališti.

3. Pořádání 11. ročníku Bělkovického krosu v areálu koupaliště dne 27. 4. 2019.

4. Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2019. u rybníka v Lašťanech.

5. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 1116/1 v k. ú. Lašťany o rozloze 248 m2.

6. Navýšení pracovních míst v obci o 1 pracovníka.

7. Technický dozor na akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka".

8. Technický dozor na akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany".

8RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podanou nabídku na pronájem kiosku na koupališti se zázemím a schvaluje uzavření nájemní smlouvy se Shake Marketing s.r.o. IČ: 03450031 za cenu 65 000,- Kč do 30. 9. 2019. Kiosek bude otevřen i mimo otevírací dobu koupaliště. Předpokládá se, že zahájení bude již v květnu 2019. RO pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy - viz příloha č. 1.

4 / 0 / 0
8RO/19/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podanou nabídku na pronájem kiosku na koupališti se zázemím a schvaluje uzavření nájemní smlouvy se Shake Marketing s.r.o. IČ: 03450031 za cenu 65 000,- Kč do 30. 9. 2019. Kiosek bude otevřen i mimo otevírací dobu koupaliště. Předpokládá se, že zahájení bude již v květnu 2019. RO pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy - viz příloha č. 1.

8RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s pořádáním 11. ročníku Bělkovického krosu a bezplatným propůjčením prostor na místním koupališti. 

4 / 0 / 0
8RO/19/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s pořádáním 11. ročníku Bělkovického krosu a bezplatným propůjčením prostor na místním koupališti. 

8RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s pořádáním akce "Pálení čarodějnic" u rybníka v Lašťanech dne 30. 4. 2019. Obec bezplatně zajistí prostory pro akci, dále dva kusy mobilních wc a koše. Pořadatel zajistí bezpečnost účastníků akce, noční klid a úklid prostor po akci.

4 / 0 / 0
8RO/19/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s pořádáním akce "Pálení čarodějnic" u rybníka v Lašťanech dne 30. 4. 2019. Obec bezplatně zajistí prostory pro akci, dále dva kusy mobilních wc a koše. Pořadatel zajistí bezpečnost účastníků akce, noční klid a úklid prostor po akci.

8RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1116/1 v k.ú Lašťany  - viz mapa KN o rozloze 248 m2 - viz příloha č. 2.

4 / 0 / 0
8RO/19/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1116/1 v k.ú Lašťany  - viz mapa KN o rozloze 248 m2 - viz příloha č. 2.

8RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje navýšení počtu zaměstnanců (venkovní práce) v obci Bělkovice-Lašťany o 1 pracovníka.

4 / 0 / 0
8RO/19/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje navýšení počtu zaměstnanců (venkovní práce) v obci Bělkovice-Lašťany o 1 pracovníka.

8RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedením technického dozoru stavby "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" pana M. Tandlera IČ: 66191084, za cenu 94 380,-Kč včetně DPH. Na úhradě za činnost TDI se budou podílet obce dle rozsahu a vymezení rozpočtu stavby. Obec Bělkovice-Lašťany do výše 59 380,-Kč včetně DPH a obec Dolany do výše 35 000,-Kč včetně DPH. 

4 / 0 / 0
8RO/19/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedením technického dozoru stavby "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" pana M. Tandlera IČ: 66191084, za cenu 94 380,-Kč včetně DPH. Na úhradě za činnost TDI se budou podílet obce dle rozsahu a vymezení rozpočtu stavby. Obec Bělkovice-Lašťany do výše 59 380,-Kč včetně DPH a obec Dolany do výše 35 000,-Kč včetně DPH. 

8RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podané nabídky na výkon technického dozoru na akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany", schvaluje uzavřít smlouvu na výkon TDI pro realizaci akce s panem Ing. Zbyňkem Cupákem IČ: 869 03 217 za cenu 154 880,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na výkon technického dozoru.

4 / 0 / 0
8RO/19/8 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podané nabídky na výkon technického dozoru na akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany", schvaluje uzavřít smlouvu na výkon TDI pro realizaci akce s panem Ing. Zbyňkem Cupákem IČ: 869 03 217 za cenu 154 880,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na výkon technického dozoru.