Usnesení ze schůze č. 6 Rady, ze dne 25. 3. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
6RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Program rady obce v tomto znění:

1. Program jednání.

2. Veřejná zakázka "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka".

3. Veřejná zakázka "Obnova vozového parku Bělkovice-Lašťany".

4. Rozpočtové opatření č. 1/2019.

5. Výroční zpráva příspěvkové organizace.

6. Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

7. Terénní úpravy v areálu hřiště.

8. Žádost maminek o zřízení pískoviště.

9. Pronájem areálu koupaliště.

10. Jarní Tour de Beer.

11. Smlouva o zajištění lékařské péče.

12. Záměr obce pronajmout nemovité prostory pro hostinskou činnost na koupališti.

13. Návrh na vyřazení majetku obce, dle inventur za rok 2018.

4 / 0 / 0
6RO/19/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Program rady obce v tomto znění:

1. Program jednání.

2. Veřejná zakázka "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka".

3. Veřejná zakázka "Obnova vozového parku Bělkovice-Lašťany".

4. Rozpočtové opatření č. 1/2019.

5. Výroční zpráva příspěvkové organizace.

6. Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

7. Terénní úpravy v areálu hřiště.

8. Žádost maminek o zřízení pískoviště.

9. Pronájem areálu koupaliště.

10. Jarní Tour de Beer.

11. Smlouva o zajištění lékařské péče.

12. Záměr obce pronajmout nemovité prostory pro hostinskou činnost na koupališti.

13. Návrh na vyřazení majetku obce, dle inventur za rok 2018.

6RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí doporučení hodnotící komise veřejné zakázky "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a rozhoduje o výběru nejlepší nabídky v rámci výběrového řízení  od společnosti STRABAG a.s. IČ: 60838744 ve výši 7 876 976,10 Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a  STRABAG a.s. IČ: 60838744 za cenu 7 876 976,10 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 1. 

4 / 0 / 0
6RO/19/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí doporučení hodnotící komise veřejné zakázky "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a rozhoduje o výběru nejlepší nabídky v rámci výběrového řízení  od společnosti STRABAG a.s. IČ: 60838744 ve výši 7 876 976,10 Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a  STRABAG a.s. IČ: 60838744 za cenu 7 876 976,10 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 1. 

6RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti Tlamka s.r.o. IČ: 02413752 za cenu 1 158 043,- Kč vč. DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Tlamka s.r.o. na nákup nákladního elektromobilu kategorie N1 nad 2,5 t a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

4 / 0 / 0
6RO/19/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti Tlamka s.r.o. IČ: 02413752 za cenu 1 158 043,- Kč vč. DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Tlamka s.r.o. na nákup nákladního elektromobilu kategorie N1 nad 2,5 t a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

6RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019 - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 0
6RO/19/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019 - viz příloha č. 3.

6RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. - viz příloha č. 4.

4 / 0 / 0
6RO/19/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. - viz příloha č. 4.

6RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje protokol o účetní závěrce Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. - viz příloha č. 5.

4 / 0 / 0
6RO/19/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje protokol o účetní závěrce Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. - viz příloha č. 5.

6RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení terénních prací v areálu hřiště (za východní brankou mezi stromy) od společnosti RBH stavby s.r.o. IČ: 07005997 za cenu 30 500,-Kč bez DPH a pověřuje objednáním prací starostu obce. Práce proběhnou během měsíce dubna.

4 / 0 / 0
6RO/19/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení terénních prací v areálu hřiště (za východní brankou mezi stromy) od společnosti RBH stavby s.r.o. IČ: 07005997 za cenu 30 500,-Kč bez DPH a pověřuje objednáním prací starostu obce. Práce proběhnou během měsíce dubna.

6RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje zřízení volně přístupných pískovišť v intravilánu obce z důvodu zvýšených hygienických předpisů na provoz dětských pískovišť, které jsou volně přístupné.

5 / 0 / 0
6RO/19/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje zřízení volně přístupných pískovišť v intravilánu obce z důvodu zvýšených hygienických předpisů na provoz dětských pískovišť, které jsou volně přístupné.

6RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje krátkodobý pronájem areálu koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech dne 14-15.6.2019 společnosti MAPEI, spol. s.r.o. IČ: 136 42 715 pro pořádání Tour de MAPEI za cenu 8000,- Kč/1den z důvodu již zahájené sezóny a pověřuje starostu obce podepsat nájemní smlouvu.    

5 / 0 / 0
6RO/19/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje krátkodobý pronájem areálu koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech dne 14-15.6.2019 společnosti MAPEI, spol. s.r.o. IČ: 136 42 715 pro pořádání Tour de MAPEI za cenu 8000,- Kč/1den z důvodu již zahájené sezóny a pověřuje starostu obce podepsat nájemní smlouvu.    

6RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s pořádáním jarní Tour de Beer v prostorách koupaliště zdarma za dodržení bezpečnosti účastníků akce dne 27. 4. 2019.

5 / 0 / 0
6RO/19/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s pořádáním jarní Tour de Beer v prostorách koupaliště zdarma za dodržení bezpečnosti účastníků akce dne 27. 4. 2019.

6RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu s MUDr. Ševčíkovou IČ: 27818039 na zajištění lékařské péče pro zaměstnance obce a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 6.

5 / 0 / 0
6RO/19/11 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu s MUDr. Ševčíkovou IČ: 27818039 na zajištění lékařské péče pro zaměstnance obce a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 6.

6RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr pronájmu části nemovitostí budovy č. p. 304 a parc. č.  330/1, 330/2 vše v k.ú. Lašťany od 1. 5. 2019 do 30. 9.2019 dle přílohy č. 7.

5 / 0 / 0
6RO/19/12 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr pronájmu části nemovitostí budovy č. p. 304 a parc. č.  330/1, 330/2 vše v k.ú. Lašťany od 1. 5. 2019 do 30. 9.2019 dle přílohy č. 7.

6RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí návrh likvidační komise na vyřazení nepotřebného majetku obce z inventur provedených v roce 2019 (za rok 2018) a schvaluje vyřazení nepotřebného majetku obce - viz příloha č.8.

5 / 0 / 0
6RO/19/13 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí návrh likvidační komise na vyřazení nepotřebného majetku obce z inventur provedených v roce 2019 (za rok 2018) a schvaluje vyřazení nepotřebného majetku obce - viz příloha č.8.