Usnesení ze schůze č. 4 Rady, ze dne 20. 2. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
4RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání.

2. Výběr dodavatele stavby "Restaurování památníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany" - viz příloha č. 1.

3. Žádost o finanční příspěvek JITRO Olomouc, o.p.s. - viz příloha č. 2.

4. Žádost o povolení bouracích prací v nebytových prostorech č.p. 139 (řeznictví).

5. Žádost o poskytnutí finanční podpory na provoz pronajatých postor v budově č.p. 509.

6. Kupní smlouva s Českomoravský štěrk a.s. - viz příloha č.3.

7. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z MMR  "Stavební úpravy Obecního domu" - viz příloha č. 4.

8. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z MF "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem nových učeben včetně moderního vybavení" - viz příloha č. 5.

9. Žádost o finanční příspěvek na pořízení Babyboxu v Přerově.

10. Dodatek č. 2 k SOD s NELL Projekt s.r.o. - viz příloha č. 6.

11. Jmenování člena komise pro rozvoj obce a výstavbu.

12. Jmenování komise pro veřejnou zakázku "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" - viz příloha č. 7.

 

5 / 0 / 0
4RO/19/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání.

2. Výběr dodavatele stavby "Restaurování památníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany" - viz příloha č. 1.

3. Žádost o finanční příspěvek JITRO Olomouc, o.p.s. - viz příloha č. 2.

4. Žádost o povolení bouracích prací v nebytových prostorech č.p. 139 (řeznictví).

5. Žádost o poskytnutí finanční podpory na provoz pronajatých postor v budově č.p. 509.

6. Kupní smlouva s Českomoravský štěrk a.s. - viz příloha č.3.

7. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z MMR  "Stavební úpravy Obecního domu" - viz příloha č. 4.

8. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z MF "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem nových učeben včetně moderního vybavení" - viz příloha č. 5.

9. Žádost o finanční příspěvek na pořízení Babyboxu v Přerově.

10. Dodatek č. 2 k SOD s NELL Projekt s.r.o. - viz příloha č. 6.

11. Jmenování člena komise pro rozvoj obce a výstavbu.

12. Jmenování komise pro veřejnou zakázku "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" - viz příloha č. 7.

 

4RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadání restaurátorských prací na Pomníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany společnost Restaurování památek s.r.o. IČ: 015 91 991 za cenu 112 000,-Kč včetně DPH, uzavření smlouvy s dodavatelem stavby a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
4RO/19/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadání restaurátorských prací na Pomníku padlým v obci Bělkovice-Lašťany společnost Restaurování památek s.r.o. IČ: 015 91 991 za cenu 112 000,-Kč včetně DPH, uzavření smlouvy s dodavatelem stavby a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 1.

4RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 5 000,-Kč neziskové organizaci JITRO Olomouc, o.p.s. IČ: 293 93 647 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

5 / 0 / 0
4RO/19/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 5 000,-Kč neziskové organizaci JITRO Olomouc, o.p.s. IČ: 293 93 647 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

4RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení bouracích prací v nebytových prostorech budovy č.p. 139 v objektu řeznictví, kdy se jedná o zbourání komínu a udírny pro zvýšení kapacity prostor řeznictví.

5 / 0 / 0
4RO/19/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení bouracích prací v nebytových prostorech budovy č.p. 139 v objektu řeznictví, kdy se jedná o zbourání komínu a udírny pro zvýšení kapacity prostor řeznictví.

4RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje poskytnutí finančního daru paní Mgr. J*** A*** na pokrytí nákladů na spotřebu elektřiny a tepla včetně nezbytného vybavení v budově č.p. 509. 

5 / 0 / 0
4RO/19/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje poskytnutí finančního daru paní Mgr. J*** A*** na pokrytí nákladů na spotřebu elektřiny a tepla včetně nezbytného vybavení v budově č.p. 509. 

4RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup drceného přírodního kameniva s Českomoravský štěrk, a.s. IČ: 255 02 247 v zastoupení Českomoravský cement , a.s. IČ 262 09 578 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.

5 / 0 / 0
4RO/19/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup drceného přírodního kameniva s Českomoravský štěrk, a.s. IČ: 255 02 247 v zastoupení Českomoravský cement , a.s. IČ 262 09 578 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.

4RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje administrátora žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci akce "Stavební úpravy obecního domu" společnost  Expra z.ú. IČ: 033 07 727 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 4.

5 / 0 / 0
4RO/19/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje administrátora žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci akce "Stavební úpravy obecního domu" společnost  Expra z.ú. IČ: 033 07 727 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 4.

4RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva financí na rekonstrukci základní školy, schvaluje administrátora žádosti o dotaci na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" společnost Regionální rozvojová agentura Východní Moravy IČ: 456 59 176  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 5.

5 / 0 / 0
4RO/19/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva financí na rekonstrukci základní školy, schvaluje administrátora žádosti o dotaci na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" společnost Regionální rozvojová agentura Východní Moravy IČ: 456 59 176  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 5.

4RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje finanční dar z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany na zřízení Babyboxu nové generace v Nemocnici Přerov.   

5 / 0 / 0
4RO/19/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje finanční dar z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany na zřízení Babyboxu nové generace v Nemocnici Přerov.   

4RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 2 se společností NELL PROJEKT s.r.o. IČ: 292 09 081 na prodloužení termínu dodání díla „Výstavba místní komunikace v Bělkovicích - Lašťanech“ a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 2 - viz příloha č. 6.

5 / 0 / 0
4RO/19/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 2 se společností NELL PROJEKT s.r.o. IČ: 292 09 081 na prodloužení termínu dodání díla „Výstavba místní komunikace v Bělkovicích - Lašťanech“ a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 2 - viz příloha č. 6.

4RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje členkou komise pro rozvoj obce a výstavbu paní Bc. I. Sokolovou.

5 / 0 / 0
4RO/19/11 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje členkou komise pro rozvoj obce a výstavbu paní Bc. I. Sokolovou.

4RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje hodnotící komisi pro akci  "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" - viz příloha č. 7.

5 / 0 / 0
4RO/19/12 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje hodnotící komisi pro akci  "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" - viz příloha č. 7.