Usnesení ze schůze č. 3 Rady, ze dne 11. 2. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
3RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje  

1. Program jednání RO.
2. Smlouva o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na
pozemky v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 1.
3. Smlouva o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na
pozemek v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 2.
4. Prodej osobního vozu Škoda Roomster - viz příloha č. 3.
5. Smlouva o společném postupu zadavatelů - viz příloha č. 4.
6. Zadávací podmínky pro VŘ na akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" - viz příloha č. 5. 
7. Žádosti o dotace JSDH Bělkovice-Lašťany.
8. Zajištění technického dozoru stavby "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany včetně nových učeben moderního vybavení" - viz příloha č. 6.
9. Administrace žádosti o dotaci na systém nakládání s odpady v obci - viz příloha č. 7.
10. Stanovení poplatků občanů v obci a informace o výši plateb občanů.

4 / 0 / 0
3RO/19/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje  

1. Program jednání RO.
2. Smlouva o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na
pozemky v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 1.
3. Smlouva o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na
pozemek v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 2.
4. Prodej osobního vozu Škoda Roomster - viz příloha č. 3.
5. Smlouva o společném postupu zadavatelů - viz příloha č. 4.
6. Zadávací podmínky pro VŘ na akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" - viz příloha č. 5. 
7. Žádosti o dotace JSDH Bělkovice-Lašťany.
8. Zajištění technického dozoru stavby "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany včetně nových učeben moderního vybavení" - viz příloha č. 6.
9. Administrace žádosti o dotaci na systém nakládání s odpady v obci - viz příloha č. 7.
10. Stanovení poplatků občanů v obci a informace o výši plateb občanů.

3RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. IČ: 040 84 063, zastoupená Vegacom a.s. IČ: 257 88 680, o zřízení služebnosti na:  

- pozemek parc. č. 117/1 (dále jako „Pozemek parc. č. 117/1“),

- pozemek parc. č. 293/2 (dále jako „Pozemek parc. č. 293/2“),

- pozemek parc. č. 346/1 (dále jako „Pozemek parc. č. 346/1“),

- pozemek parc. č. 351 (dále jako „Pozemek parc. č. 351“),

- pozemek parc. č. 1068/1 (dále jako „Pozemek parc. č. 1068/1“),

- pozemek parc. č. 1070/2 (dále jako „Pozemek parc. č. 1070/2“),

vše v k.ú. Bělkovice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

4 / 0 / 0
3RO/19/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. IČ: 040 84 063, zastoupená Vegacom a.s. IČ: 257 88 680, o zřízení služebnosti na:  

- pozemek parc. č. 117/1 (dále jako „Pozemek parc. č. 117/1“),

- pozemek parc. č. 293/2 (dále jako „Pozemek parc. č. 293/2“),

- pozemek parc. č. 346/1 (dále jako „Pozemek parc. č. 346/1“),

- pozemek parc. č. 351 (dále jako „Pozemek parc. č. 351“),

- pozemek parc. č. 1068/1 (dále jako „Pozemek parc. č. 1068/1“),

- pozemek parc. č. 1070/2 (dále jako „Pozemek parc. č. 1070/2“),

vše v k.ú. Bělkovice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

3RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. IČ: 040 84 063, zastoupená Vegacom a.s. IČ: 257 88 680, o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 865 v k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

4 / 0 / 0
3RO/19/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. IČ: 040 84 063, zastoupená Vegacom a.s. IČ: 257 88 680, o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 865 v k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

3RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej osobního vozu Škoda Roomster za min. cenu 145 000,-Kč včetně DPH společnosti AURES Holdings a.s., IČ: 017 59 299 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 0
3RO/19/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje prodej osobního vozu Škoda Roomster za min. cenu 145 000,-Kč včetně DPH společnosti AURES Holdings a.s., IČ: 017 59 299 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.

3RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Dolany při zadávacím řízení na akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 4.

4 / 0 / 0
3RO/19/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Dolany při zadávacím řízení na akci "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 4.

3RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadávací podmínky pro výběr dodavatele stavby na realizaci projektu "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a pověřuje starostu obce k podpisu dokumentů - viz příloha č. 5.

4 / 0 / 0
3RO/19/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadávací podmínky pro výběr dodavatele stavby na realizaci projektu "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka" a pověřuje starostu obce k podpisu dokumentů - viz příloha č. 5.

3RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání 2 žádostí o dotace pro JSDH Bělkovice-Lašťany na Olomoucký kraj (věcné vybavení) a na Agrofert a.s. (oblečení).  

4 / 0 / 0
3RO/19/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání 2 žádostí o dotace pro JSDH Bělkovice-Lašťany na Olomoucký kraj (věcné vybavení) a na Agrofert a.s. (oblečení).  

3RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zajištění technického dozoru investora stavby "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení", schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností VALENTA PROVA s.r.o. IČ: 268 71 289 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 6.

4 / 0 / 0
3RO/19/8 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zajištění technického dozoru investora stavby "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení", schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností VALENTA PROVA s.r.o. IČ: 268 71 289 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 6.

3RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištěním podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí v roce 2019 na projekt "Zvýšení separace odpadů v obci Bělkovice-Lašťany" společnost Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, IČ: 456 59 176  dle předložené nabídky a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 7. V rámci zpracování žádosti bude provedena analýza potenciálu produkce odpadů a manažerské řízení projektu za celkovou cenu 65 000,-Kč bez DPH (v případě získání dotace budou náklady obce ve výši 9 750,-Kč bez DPH).

4 / 0 / 0
3RO/19/9 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištěním podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí v roce 2019 na projekt "Zvýšení separace odpadů v obci Bělkovice-Lašťany" společnost Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, IČ: 456 59 176  dle předložené nabídky a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 7. V rámci zpracování žádosti bude provedena analýza potenciálu produkce odpadů a manažerské řízení projektu za celkovou cenu 65 000,-Kč bez DPH (v případě získání dotace budou náklady obce ve výši 9 750,-Kč bez DPH).

3RO/19/10a

Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje cenový výměr stočného v roce 2019 ve výši 27,-Kč/1m3 se splatností 30. 6. 2019.

4 / 0 / 0
3RO/19/10a 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje cenový výměr stočného v roce 2019 ve výši 27,-Kč/1m3 se splatností 30. 6. 2019.

3RO/19/10b

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o místním poplatku za komunální odpad ve výši 552,-Kč/1osoba, místním poplatku za psa ve výši  150,-Kč za 1 psa a ceně vodného ve výši 42,55,-Kč/1m3 pro rok 2019.      

4 / 0 / 0
3RO/19/10b 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o místním poplatku za komunální odpad ve výši 552,-Kč/1osoba, místním poplatku za psa ve výši  150,-Kč za 1 psa a ceně vodného ve výši 42,55,-Kč/1m3 pro rok 2019.