Usnesení ze schůze č. 2 Rady, ze dne 30. 1. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
2RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání.

2. Kontrola předchozích usnesení rady obce.

3. Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy p.o. - viz příloha č. 1.

4. Informace k průběhu rekonstrukce budovy ZŠ Lašťany.

5. Pohledávka za Ing. Cahovou.

6. Darovací smlouva pro Domov pro seniory Červenka - viz příloha č. 2.

7. Zpracování záznamů o činnostech v rámci GDPR - viz příloha č. 3.

8. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB na pozemcích parc. č. 267/1 a 339/1 vše v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 4.

9. Smlouva o zřízení VB na pozemku parc. č. 418 v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 5.

10. Podání žádosti o dotace z Olomouckého kraje.

11. Nákup osobního automobilu pro potřeby obce.

12. Aukce na výběr dodavatele elektřiny a plynu pro obec - viz příloha č. 6.

13. Bělkovické kritérium - 5. závod českého poháru mládeže a žen 2019 /1. ročník/.

14. Revokace usnesení č. 21/2018 bod 11.

15. Delegace RO pro změny rozpisů rozpočtu .

16. Program ZO - viz příloha č. 7.

4 / 0 / 0
2RO/19/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání.

2. Kontrola předchozích usnesení rady obce.

3. Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy p.o. - viz příloha č. 1.

4. Informace k průběhu rekonstrukce budovy ZŠ Lašťany.

5. Pohledávka za Ing. Cahovou.

6. Darovací smlouva pro Domov pro seniory Červenka - viz příloha č. 2.

7. Zpracování záznamů o činnostech v rámci GDPR - viz příloha č. 3.

8. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB na pozemcích parc. č. 267/1 a 339/1 vše v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 4.

9. Smlouva o zřízení VB na pozemku parc. č. 418 v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 5.

10. Podání žádosti o dotace z Olomouckého kraje.

11. Nákup osobního automobilu pro potřeby obce.

12. Aukce na výběr dodavatele elektřiny a plynu pro obec - viz příloha č. 6.

13. Bělkovické kritérium - 5. závod českého poháru mládeže a žen 2019 /1. ročník/.

14. Revokace usnesení č. 21/2018 bod 11.

15. Delegace RO pro změny rozpisů rozpočtu .

16. Program ZO - viz příloha č. 7.

2RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

4 / 0 / 0
2RO/19/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. viz příloha č. 1.

4 / 0 / 0
2RO/19/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. viz příloha č. 1.

2RO/19/4a

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty o přípravě na rekonstrukci  Parlamentu pro zřízení provizorních tříd a nabídky na zpracování projektové dokumentace.  

4 / 0 / 0
2RO/19/4a 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty o přípravě na rekonstrukci  Parlamentu pro zřízení provizorních tříd a nabídky na zpracování projektové dokumentace.  

2RO/19/4b

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zpracováním projektové dokumentace na provizorní umístění tříd základní školy v budově č.p. 248 společnost STEPAN PROJECTS s.r.o. IČ: 286 32 907, za cenu 68 500,-Kč bez DPH s termínem předání do 31.3.2019 s uvedením sankčního postihu 0,05% z ceny díla v případě každého dne prodlení. Dále se závazkem zajištění stavebního povolení do 60 dnů od předání projektové dokumentace a pověřuje starostu obce objednáním prací.   

4 / 0 / 0
2RO/19/4b 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zpracováním projektové dokumentace na provizorní umístění tříd základní školy v budově č.p. 248 společnost STEPAN PROJECTS s.r.o. IČ: 286 32 907, za cenu 68 500,-Kč bez DPH s termínem předání do 31.3.2019 s uvedením sankčního postihu 0,05% z ceny díla v případě každého dne prodlení. Dále se závazkem zajištění stavebního povolení do 60 dnů od předání projektové dokumentace a pověřuje starostu obce objednáním prací.   

2RO/19/4c

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s uvedením možnosti odkupu pohledávek z dodavatelského úvěru do chystaného výběrového řízení na zhotovitele ZŠ Lašťany.

4 / 0 / 0
2RO/19/4c 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s uvedením možnosti odkupu pohledávek z dodavatelského úvěru do chystaného výběrového řízení na zhotovitele ZŠ Lašťany.

2RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje vyřazení nevymahatelné položky na č. účtu 052 0004 ve výši 47 250,-Kč z účetní evidence.

4 / 0 / 0
2RO/19/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje vyřazení nevymahatelné položky na č. účtu 052 0004 ve výši 47 250,-Kč z účetní evidence.

2RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy s Domov pro seniory Červenka, p.o.,  IČ:750 04 402 na částku 5 000,-Kč  - viz příloha č. 2. 

4 / 0 / 0
2RO/19/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy s Domov pro seniory Červenka, p.o.,  IČ:750 04 402 na částku 5 000,-Kč  - viz příloha č. 2. 

2RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu na zpracování záznamů o činnostech v rámci GDPR s 2K CONSULTING s.r.o. IČ: 294 51 990 - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 0
2RO/19/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu na zpracování záznamů o činnostech v rámci GDPR s 2K CONSULTING s.r.o. IČ: 294 51 990 - viz příloha č. 3.

2RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016108 s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 247 29 035 na pozemcích parc. č. 267/1 a 339/1 vše v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 4.

4 / 0 / 0
2RO/19/8 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016108 s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 247 29 035 na pozemcích parc. č. 267/1 a 339/1 vše v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 4.

2RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s panem M. H*** v pozemku parc. č. 418 v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 5. 

4 / 0 / 0
2RO/19/9 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s panem M. H*** v pozemku parc. č. 418 v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 5. 

2RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podat žádosti o dotace z Olomouckého kraje:

1. do programu výstavby a rekonstrukce - Rozšíření kapacity Knihovny Bělkovice-Lašťany,

2. do programu kultury - Ježíšovy matičky Bělkovice-lašťany 2019,

3. do programu výstavba cyklostezek - Účelová komunikace Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka,

4. do programu rekonstrukce památek - Obnova pomníku RA.

4 / 0 / 0
2RO/19/10 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podat žádosti o dotace z Olomouckého kraje:

1. do programu výstavby a rekonstrukce - Rozšíření kapacity Knihovny Bělkovice-Lašťany,

2. do programu kultury - Ježíšovy matičky Bělkovice-lašťany 2019,

3. do programu výstavba cyklostezek - Účelová komunikace Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka,

4. do programu rekonstrukce památek - Obnova pomníku RA.

2RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s obnovou vozového parku obce Bělkovice-Lašťany, schvaluje nákup osobního automobilu KIA Sportage 1,6 formou operativního leasingu na 4 roky za maximální měsíční částku 8 061,-Kč včetně DPH dle předložené nejvýhodnější nabídky od Auto Hlaváček s.r.o. IČ: 651 38 180, souhlasí s prodejem osobního vozu Škoda Roomster ve vlastnictví obce za nejvýhodnější nabídkovou cenu, pověřuje starostu obce objednáním nového vozu a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy operativního leasingu. Ukládá starostovi obce získat alespoň 2 nabídky na odkup vozu Škoda Roomster a předložit tyto na příští radě obce.

4 / 0 / 0
2RO/19/11 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s obnovou vozového parku obce Bělkovice-Lašťany, schvaluje nákup osobního automobilu KIA Sportage 1,6 formou operativního leasingu na 4 roky za maximální měsíční částku 8 061,-Kč včetně DPH dle předložené nejvýhodnější nabídky od Auto Hlaváček s.r.o. IČ: 651 38 180, souhlasí s prodejem osobního vozu Škoda Roomster ve vlastnictví obce za nejvýhodnější nabídkovou cenu, pověřuje starostu obce objednáním nového vozu a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy operativního leasingu. Ukládá starostovi obce získat alespoň 2 nabídky na odkup vozu Škoda Roomster a předložit tyto na příští radě obce.

2RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení elektronické aukce na výběr dodavatele plynu a elektřiny pro období dalších 2 let od společnosti ENTERPLEX s.r.o. IČ: 290 55 601  - viz příloha č. 6.

4 / 0 / 0
2RO/19/12 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení elektronické aukce na výběr dodavatele plynu a elektřiny pro období dalších 2 let od společnosti ENTERPLEX s.r.o. IČ: 290 55 601  - viz příloha č. 6.

2RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s uspořádáním "Bělkovického kriteria" dne 8. 6. 2019 v obci. Jedná o závody Českého poháru žen a mládeže v silniční cyklistice.

4 / 0 / 0
2RO/19/13 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s uspořádáním "Bělkovického kriteria" dne 8. 6. 2019 v obci. Jedná o závody Českého poháru žen a mládeže v silniční cyklistice.

2RO/19/14

Rada obce Bělkovice-Lašťany mění bod č. 11 usnesení č. 21/2018 takto:

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení oprav prasklin v místních komunikacích asfaltovou zálivkou od společnosti OAT, s.r.o. IČ: 496 16 374 za maximální cenu do 40 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

4 / 0 / 0
2RO/19/14 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany mění bod č. 11 usnesení č. 21/2018 takto:

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení oprav prasklin v místních komunikacích asfaltovou zálivkou od společnosti OAT, s.r.o. IČ: 496 16 374 za maximální cenu do 40 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

2RO/19/15

Rada obce Bělkovice-Lašťany deleguje na starostu obce pravomoc schvalovat všechny změny rozpisu rozpočtu, které budou připraveny v účetní kanceláři obecního úřadu.

4 / 0 / 0
2RO/19/15 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany deleguje na starostu obce pravomoc schvalovat všechny změny rozpisu rozpočtu, které budou připraveny v účetní kanceláři obecního úřadu.

2RO/19/16

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce č. 1/2019 konaného dne 13. 2. 2019 - viz příloha č. 7.

4 / 0 / 0
2RO/19/16 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce č. 1/2019 konaného dne 13. 2. 2019 - viz příloha č. 7.