Usnesení ze schůze č. 1 Rady, ze dne 16. 1. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
1RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání.

 1. Program jednání rady obce.
 2. Kontrola předchozích usnesení RO.
 3. Nabídka na administraci Výběrového řízení "Účelová komunikace a cyklostezka – Dolany - Bělkovice-Lašťany".
 4. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na výstavbu cyklostezky do Dolan.
 5. Informace o přijetí dotace na intenzifikaci ČOV.
 6. Nabídka na zpracování výběrového řízení:  Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice – Lašťany.
 7. Komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 1.
 8. Smlouva o právu provést stavbu v pozemku parc. č. 418 v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 2.
 9. Tříkrálová sbírka.
 10. Zpráva o stížnostech podaných na obec za rok 2018 - viz příloha č. 3.
 11. Výroční zpráva obce za rok 2018 - viz příloha č. 4.
 12. Výroční zpráva knihovny obce za rok 2018 - viz příloha č. 5.
 13. Informace o změně plat. výměru ředitele ZŠ a MŠ p.o.
 14. Uzavření nájemní smlouvy na části pozemku parc. č. 218 v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 6.
 15. Zřízení čtečky platebních karet na pokladně obce - viz příloha č. 7.
 16. Obecní ples 2019 dne 1.2.2019.
 17. Dodatek č. 1 na systém UZOB pro radu obce - viz příloha č. 8.
 18. Darovací smlouva SPZ Design - viz příloha č. 9.   
 19. Nabídky na provedení a umístění nových vrtů pro koupaliště a hřiště.
 20. Kampaň "vlajka pro Tibet".
5 / 0 / 0
1RO/19/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání.

 1. Program jednání rady obce.
 2. Kontrola předchozích usnesení RO.
 3. Nabídka na administraci Výběrového řízení "Účelová komunikace a cyklostezka – Dolany - Bělkovice-Lašťany".
 4. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na výstavbu cyklostezky do Dolan.
 5. Informace o přijetí dotace na intenzifikaci ČOV.
 6. Nabídka na zpracování výběrového řízení:  Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice – Lašťany.
 7. Komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 1.
 8. Smlouva o právu provést stavbu v pozemku parc. č. 418 v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 2.
 9. Tříkrálová sbírka.
 10. Zpráva o stížnostech podaných na obec za rok 2018 - viz příloha č. 3.
 11. Výroční zpráva obce za rok 2018 - viz příloha č. 4.
 12. Výroční zpráva knihovny obce za rok 2018 - viz příloha č. 5.
 13. Informace o změně plat. výměru ředitele ZŠ a MŠ p.o.
 14. Uzavření nájemní smlouvy na části pozemku parc. č. 218 v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 6.
 15. Zřízení čtečky platebních karet na pokladně obce - viz příloha č. 7.
 16. Obecní ples 2019 dne 1.2.2019.
 17. Dodatek č. 1 na systém UZOB pro radu obce - viz příloha č. 8.
 18. Darovací smlouva SPZ Design - viz příloha č. 9.   
 19. Nabídky na provedení a umístění nových vrtů pro koupaliště a hřiště.
 20. Kampaň "vlajka pro Tibet".
1RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí kontrolu předchozích usnesení RO.

5 / 0 / 0
1RO/19/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí kontrolu předchozích usnesení RO.

1RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedením administrace výběrového řízení společnost Poradenství P+P s.r.o. IČ: 01892568 za cenu 30 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním administrativních prací.  

5 / 0 / 0
1RO/19/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedením administrace výběrového řízení společnost Poradenství P+P s.r.o. IČ: 01892568 za cenu 30 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním administrativních prací.  

1RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje pověřením zpracování žádosti o dotaci na Olomoucký kraj pro akci  "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka"  pana Ing. Stanislava Loserta IČ: 46558861 za cenu 9000,-Kč včetně DPH.

5 / 0 / 0
1RO/19/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje pověřením zpracování žádosti o dotaci na Olomoucký kraj pro akci  "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka"  pana Ing. Stanislava Loserta IČ: 46558861 za cenu 9000,-Kč včetně DPH.

1RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o rozhodnutí č. 12931811 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na akci  "Intenzifikaci ČOV Bělkovice-Lašťany" ve výši 4 962 000,41,-Kč.

5 / 0 / 0
1RO/19/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o rozhodnutí č. 12931811 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na akci  "Intenzifikaci ČOV Bělkovice-Lašťany" ve výši 4 962 000,41,-Kč.

1RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedením administrace výběrového řízení na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" společnost ARL Innovation s.r.o. IČ: 01744828 za cenu 57 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací. 

5 / 0 / 0
1RO/19/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedením administrace výběrového řízení na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" společnost ARL Innovation s.r.o. IČ: 01744828 za cenu 57 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací. 

1RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
1RO/19/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 1.

1RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s panem M. H*** v pozemku parc. č. 418 v k.ú. Bělkovice za účelem uložení chráničky PE40 v délce 42m a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

5 / 0 / 0
1RO/19/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s panem M. H*** v pozemku parc. č. 418 v k.ú. Bělkovice za účelem uložení chráničky PE40 v délce 42m a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

1RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o výnosu z Tříkrálové sbírky v obci Bělkovice-Lašťany ve výši 42 341,-Kč.

 

5 / 0 / 0
1RO/19/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o výnosu z Tříkrálové sbírky v obci Bělkovice-Lašťany ve výši 42 341,-Kč.

 

1RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu o podaných stížnostech za rok 2018 - viz příloha č. 3.

5 / 0 / 0
1RO/19/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu o podaných stížnostech za rok 2018 - viz příloha č. 3.

1RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu obce za rok 2018 - viz příloha č. 4.

5 / 0 / 0
1RO/19/11 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu obce za rok 2018 - viz příloha č. 4.

1RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu Knihovny obce Bělkovice-Lašťany za rok 2018 - viz příloha č. 5.

5 / 0 / 0
1RO/19/12 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu Knihovny obce Bělkovice-Lašťany za rok 2018 - viz příloha č. 5.

1RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje platový výměr ředitele Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. dle zákonného ustanovení a pověřuje starostu obce předáním řediteli příspěvkové organizace.  

3 / 0 / 2
1RO/19/13 3 / 0 / 2

Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje platový výměr ředitele Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. dle zákonného ustanovení a pověřuje starostu obce předáním řediteli příspěvkové organizace.  

1RO/19/14

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem J*** Z*** na část pozemku parc. č. 218 v k.ú. Lašťany za účelem parkování vozidla - viz příloha č. 6.

5 / 0 / 0
1RO/19/14 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem J*** Z*** na část pozemku parc. č. 218 v k.ú. Lašťany za účelem parkování vozidla - viz příloha č. 6.

1RO/19/15

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení platebního terminálu na pokladně obce od zprostředkovatele ČSOB a.s. , pověřuje starostu obce zajištěním všech úkonů spojených s aktivací terminálu pro potřeby obecní pokladny - viz příloha č. 7.

5 / 0 / 0
1RO/19/15 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení platebního terminálu na pokladně obce od zprostředkovatele ČSOB a.s. , pověřuje starostu obce zajištěním všech úkonů spojených s aktivací terminálu pro potřeby obecní pokladny - viz příloha č. 7.

1RO/19/16

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o pořádání Obecního plesu dne 1.2.2019 v místní sokolovně a schvaluje výdaje spojené se zajištěním Obecního plesu ve výši do 80 000,- Kč.

5 / 0 / 0
1RO/19/16 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o pořádání Obecního plesu dne 1.2.2019 v místní sokolovně a schvaluje výdaje spojené se zajištěním Obecního plesu ve výši do 80 000,- Kč.

1RO/19/17

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje dodatek č. 1 licenční smlouvy s Mgr. M*** P***, Olomouc pro zřízení využívání úložiště UZOB i pro radu obce a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1. - viz příloha č. 8.

5 / 0 / 0
1RO/19/17 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje dodatek č. 1 licenční smlouvy s Mgr. M*** P***, Olomouc pro zřízení využívání úložiště UZOB i pro radu obce a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1. - viz příloha č. 8.

1RO/19/18

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí daru ve výši 3.000,- Kč od SPZ Design s.r.o. IČ: 27831132 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 9.

5 / 0 / 0
1RO/19/18 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí daru ve výši 3.000,- Kč od SPZ Design s.r.o. IČ: 27831132 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 9.

1RO/19/19

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje výběr zhotovitele 2 vrtů na pozemku parc č. 334 v k. ú. Lašťany společnost C STUDNY s.r.o. IČ: 06179231 za cenu max. 57 000,-Kč bez DPH za 1 studnu a pověřuje starostu obce objednat práce s termínem provedení do 7/2019.

5 / 0 / 0
1RO/19/19 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje výběr zhotovitele 2 vrtů na pozemku parc č. 334 v k. ú. Lašťany společnost C STUDNY s.r.o. IČ: 06179231 za cenu max. 57 000,-Kč bez DPH za 1 studnu a pověřuje starostu obce objednat práce s termínem provedení do 7/2019.

1RO/19/20

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje připojení obce Bělkovice-Lašťany ke kampani "Vlajka pro Tibet".

5 / 0 / 0
1RO/19/20 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje připojení obce Bělkovice-Lašťany ke kampani "Vlajka pro Tibet".