Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 19. 6. 2019
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního jednání ZO.

Zařazení do kategorií

3. Čerpání rozpočtu a výdaje nad 40 000,-Kč.

Zařazení do kategorií

4. Závěrečný účet obce za rok 2018.

Zařazení do kategorií

5. Přijetí dotace z Olomouckého kraje v Programu na podporu výstavby a oprav cyklostezek.

Zařazení do kategorií

6. Přijetí dotace z Olomouckého kraje v Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.

Zařazení do kategorií

7. Rozpočtové opatření č. 2.

Zařazení do kategorií

8. Dotace Charita Šternberk.

Zařazení do kategorií

9. Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností.

Zařazení do kategorií

10. Smlouva o vypořádání některých práv a povinností související s realizací stavby I/46 Olomouc - Týneček.

Zařazení do kategorií

. Diskuze

Zařazení do kategorií