Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 24. 4. 2019
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního jednání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Čerpání rozpočtu obce k datu 31. 3. 2019 a výdaje nad 40 000,-Kč.

Zařazení do kategorií

4. Zápis z jednání kontrolního výboru a finančního výboru.

Zařazení do kategorií

5. Rozdělení dotací z rozpočtu obce.

Zařazení do kategorií

6. Prodej předzahrádek v obci za 300kč/m2.

Zařazení do kategorií

7. Informace o podaných žádostech o dotace.

Zařazení do kategorií

8. Informace o stavu projektu rekonstrukce ZŠ Lašťany.

Zařazení do kategorií

9. Dodatek č. 1 ke směrnici o čerpání ze sociálního fondu.

Zařazení do kategorií

10. Smlouva s ŘSD o vypořádání práv a povinností - provozní škody.

Zařazení do kategorií

11. Smlouva s ŘSD o vyvolané investici.

Zařazení do kategorií

12. Smlouva s ŘSD o přeložce cyklostezky.

Zařazení do kategorií

13. Dodatek o přistoupení 3 obcí k Mikroregionu Šternbersko.

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií