Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 13. 2. 2019
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Složení slibu člena ZO.

Zařazení do kategorií

1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního ZO.

Zařazení do kategorií

3. Čerpání rozpočtu do konce roku 2018 a výdaje nad 40 000,- Kč.

Zařazení do kategorií

4. Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

5. Podání žádostí o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Zařazení do kategorií

6. Směrnice o čerpání sociálního fondu.

Zařazení do kategorií

7. Zápis kontrolního výboru č. 1/2019.

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií