Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 12. 12. 2018
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Čerpání rozpočtu obce a výdaje rozpočtu obce nad 40 000,-Kč - viz příloha č. 1a,1b).

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 8.

Zařazení do kategorií

5. Rozpočet obce na rok 2019.

Zařazení do kategorií

6. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 -2022.

Zařazení do kategorií

7. Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci "Obnova vozového parku obce Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

8. Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Bezbarierové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech".

Zařazení do kategorií

9. Stanovení odměn zastupitelů obce Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

10. Člen kontrolního výboru.

Zařazení do kategorií

11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 266 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

12. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

13. Revokace usnesení č. 5ZO/17/6a.

Zařazení do kategorií

14. Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem nových učeben a moderního vybavení.

Zařazení do kategorií

15. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o.

Zařazení do kategorií

16. Úprava zásad poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce.

Zařazení do kategorií

17. Partnerská smlouva v rámci projektu "Podpora zaměstnanosti na Šternbersku".

Zařazení do kategorií

18. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Charitu Šternberk.

Zařazení do kategorií

19. Přijetí neinvestiční dotace z generálního ředitelství HZSOLK prostřednictvím Olomouckého kraje.

Zařazení do kategorií

20. Zápis finančního výboru obce.

Zařazení do kategorií

. Diskuze

Zařazení do kategorií