Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 1. 11. 2018
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Složení slibu členy ZO.

Zařazení do kategorií

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.

Zařazení do kategorií

2. Schválení programu.

Zařazení do kategorií

3. Volba starosty a místostarosty.

Zařazení do kategorií

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru.

Zařazení do kategorií

5. Přijetí dotace na rozšíření a modernizaci kapacity knihovny v Bělkovicích-Lašťanech.

Zařazení do kategorií

6. Rozpočtové opatření č. 7/2018.

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií