Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 8. 8. 2018
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Rozpočtové opatření č. 5.

Zařazení do kategorií

3. Rozhodnutí o veřejné zakázce "Doplnění stávajícího osvětlení v obci Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

4. Přijetí dotace z Olomouckého kraje na akci "Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií