Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 31. 5. 2018
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.04.2018.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 2/2018.

Zařazení do kategorií

5. Přijetí dotace z OPŽP na akci "Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

6. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad zastupitelů obce Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

7. Závěrečný účet obce za rok 2017 a účetní závěrka obce k 31.12.2017.

Zařazení do kategorií

8. Zasedání Finančního a Kontrolního výboru obce Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

9. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2018.

Zařazení do kategorií

10. Smlouva o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů akce "III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah obce".

Zařazení do kategorií

11. I/46 Olomouc - Šternberk, zřízení mostů.

Zařazení do kategorií

12. Rozhodnutí o realizaci projektu "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavením".

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií