Přehled zasedání v obci Čejkovice
volební období:

číslotyp ze dnepopisstav
číslotypze dne
4zastupitelstvo8. 4. 2019 Usnesení
4Z8. 4. 2019
stav: Usnesení