Profil zastupitele

Bc. Veronika Přikrylová

zastupitel

mandát na období: 2018 - 2022
za politickou stranu: Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová